สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมั่ง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64.62 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เนื่องแก้ว
2. เด็กชายวิศวะ   พร้อมจิต
 
1. นายสุนทร   ทองสุข
2. นางอุไร   ทองสุข