สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเรือ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพพร   สุวรรณคำ
2. เด็กชายสุภาพ   นาเมืองรักษ์
 
1. นายณรงค์   อุดมเวช
2. นางพนิดา  นิลพรมมา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนันทนา   สายทอง
2. เด็กหญิงปวริศา   เอกตาแสง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ใสพระเพลิง
 
1. นางพนิดา  นิลพรมมา
2. นางปรางทิพย์   บุตรหนัน