สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายอาทิตย์  พลาหาญ
 
1. นายอุกฤษฏ์  โพธิ์สามต้น
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิริยากร  ประดุจธนโชติ
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  ประดุจธนโชติ
 
1. นางจำเรียง  สุทธิวานิช
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงณัฎฐา  สุทธิวานิช
2. เด็กหญิงนลินา   จันวิเศษ
3. เด็กหญิงอภิชญา  นงค์พรมมา
 
1. นางอรัญญา  วงษาคร
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงวนิดา  ปุณทรักษ์
 
1. นางอรัญญา  วงษาคร