สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงจิรฐา   หาญศิริ
2. เด็กหญิงเสาวภาคย์   นาคถาวร
3. เด็กหญิงเอื้องดาว   ถายะเดช
 
1. นางมาลี  แจ้งมงคล
2. นางอัมพร   มะลิซ้อน