สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  กันดิษฐ
2. เด็กหญิงรัตนาวี  คำหว่าน
3. เด็กหญิงริสา  เชง
 
1. นางกฤติกา  ตีสถิตย์
2. นางพัชรินทร์  กันดิษฐ