สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงมีสุข  สุขสุรี
2. เด็กหญิงสิริจรรยา  สมภักดี
 
1. นายพิเชษฐ  วินิจฉัย
2. นางสาวญาณกาญจน์  จิตคำรณ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ประไพ
2. เด็กหญิงศิรินภา  กัยแก่ม
 
1. นางสาวญาณกาญจน์  จิตคำรณ
2. นายพิเชษฐ  วินิจฉัย