สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายทักษิณ  สีทาจันทร์
2. เด็กชายสุทธิวงค์  บุญมาขอม
3. เด็กชายสุรศักดิ์  วาระโว
 
1. นางประทุมทิพย์  ณรงค์เพ็ชร
2. นางชนิดา  ภักดีกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปานสิงห์
2. เด็กหญิงอันทนา  ทอน
 
1. นายพิเชษฐ  วินิจฉัย