สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. สระแก้ว เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สพป.สระแก้วเขต 2.................................
ระหว่าง วันที่ ...4 - 14.... เดือน ...พฤศจิกายน............. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายทักษิณ  สีทาจันทร์
2. เด็กชายสุทธิวงค์  บุญมาขอม
3. เด็กชายสุรศักดิ์  วาระโว
 
1. นางประทุมทิพย์  ณรงค์เพ็ชร
2. นางชนิดา  ภักดีกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 -1 - - 1. เด็กชายนทีธร  ผุยทอง
2. เด็กชายรัชพล  ปานสิงห์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปานสิงห์
2. เด็กหญิงอันทนา  ทอน
 
1. นายพิเชษฐ  วินิจฉัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 -1 - - 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ประไพ
 
1. นางสาวอรรถินา  ชมตะคุ
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงมีสุข  สุขสุรี
2. เด็กหญิงสิริจรรยา  สมภักดี
 
1. นายพิเชษฐ  วินิจฉัย
2. นางสาวญาณกาญจน์  จิตคำรณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ประไพ
2. เด็กหญิงศิรินภา  กัยแก่ม
 
1. นางสาวญาณกาญจน์  จิตคำรณ
2. นายพิเชษฐ  วินิจฉัย