หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ lสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 พ.ย. 2557   14 พ.ย. 2557   17 พ.ย. 2557   18 พ.ย. 2557   9 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 14 พ.ย. 2557
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 14 พ.ย. 2557
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 14 พ.ย. 2557
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 14 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กมลทิพย์ พุทธจำ 09-1880-1297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]