หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ lสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 13-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   13 พ.ย. 2557   14 พ.ย. 2557   17 พ.ย. 2557   18 พ.ย. 2557   9 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 17 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กมลทิพย์ พุทธจำ 09-1880-1297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]