หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 69 51 76.12% 14 20.9% 2 2.99% 0 0% 67
2 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 40 32 84.21% 5 13.16% 1 2.63% 0 0% 38
3 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 31 26 83.87% 5 16.13% 0 0% 0 0% 31
4 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 25 20 83.33% 3 12.5% 0 0% 1 4.17% 24
5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 25 18 75% 2 8.33% 4 16.67% 0 0% 24
6 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 18 15 88.24% 2 11.76% 0 0% 0 0% 17
7 โรงเรียนวัดเสาธง 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
8 โรงเรียนศุภลักษณ์ 15 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
9 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
10 โรงเรียนวัดพระธาตุ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
12 โรงเรียนวัดสุขเกษม 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
13 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
14 โรงเรียนวัดวังพระนอน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
16 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
17 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
18 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 8 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนสหวิทย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
20 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
21 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
22 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
23 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
24 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
25 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
28 โรงเรียนวัดลาดตาล 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
29 โรงเรียนบางแม่หม้าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
30 โรงเรียนวัดช่องลม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
31 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนกฤษณา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนคี่ตี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนวัดคลองโมง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะออก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนวัดองครักษ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนวัดเขาดิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนวัดคูบัว 7 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
49 โรงเรียนวัดพร้าว 5 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
50 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
51 โรงเรียนบางปลาม้า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
56 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กมลทิพย์ พุทธจำ 09-1880-1297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]