หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณา 1 5 2
2 007 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 3 8 4
3 008 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 0 0 0
4 009 โรงเรียนบางปลาม้า 1 6 3
5 010 โรงเรียนบางแม่หม้าย 2 3 3
6 011 โรงเรียนบ้านกิโลแปด 0 0 0
7 013 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 0 0 0
8 012 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 0 0 0
9 014 โรงเรียนบ้านดอนโพ 0 0 0
10 015 โรงเรียนบ้านตลาดวังหว้า 0 0 0
11 016 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 25 59 34
12 017 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 0 0 0
13 020 โรงเรียนบ้านรางทอง 0 0 0
14 021 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 0 0 0
15 022 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 9 7
16 023 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
17 024 โรงเรียนบ้านหนองบอน 0 0 0
18 025 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 1 1
19 027 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 0 0 0
20 026 โรงเรียนบ้านหนองเพียน 0 0 0
21 028 โรงเรียนบ้านหลักเมตร 0 0 0
22 029 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 0 0 0
23 019 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 9 10 10
24 018 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 0 0 0
25 031 โรงเรียนวัดกุฎีทอง 0 0 0
26 035 โรงเรียนวัดขวาง 0 0 0
27 037 โรงเรียนวัดคลองโมง 1 6 3
28 038 โรงเรียนวัดคันทด 0 0 0
29 039 โรงเรียนวัดคูบัว 7 5 5
30 042 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 0 0 0
31 043 โรงเรียนวัดจำปี 0 0 0
32 045 โรงเรียนวัดชีปะขาว 0 0 0
33 044 โรงเรียนวัดช่องลม 2 4 3
34 046 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 0 0 0
35 047 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 0 0 0
36 048 โรงเรียนวัดดอนกลาง 0 0 0
37 049 โรงเรียนวัดดอนขาด 0 0 0
38 052 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 0 0 0
39 053 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
40 054 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 0 0 0
41 056 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 0 0 0
42 051 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 0 0 0
43 055 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1 1 1
44 050 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 3 7 6
45 057 โรงเรียนวัดดารา 0 0 0
46 058 โรงเรียนวัดดาว 0 0 0
47 059 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 0 0 0
48 060 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 0 0 0
49 063 โรงเรียนวัดทรงกระเทียม 0 0 0
50 065 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 0 0 0
51 066 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 2 6 4
52 067 โรงเรียนวัดบางจิก 0 0 0
53 068 โรงเรียนวัดบางเลน 0 0 0
54 069 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 0 0 0
55 075 โรงเรียนวัดบึงคา 0 0 0
56 070 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 0 0 0
57 071 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 8 19 13
58 074 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 0 0 0
59 072 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 0 0
60 073 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะออก 1 3 2
61 077 โรงเรียนวัดประชุมชน 0 0 0
62 078 โรงเรียนวัดปลายนา 0 0 0
63 079 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 0 0 0
64 082 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 0 0 0
65 080 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 5 7 4
66 081 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 8 13 11
67 295081 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 2 4 4
68 088 โรงเรียนวัดพระธาตุ 6 18 12
69 089 โรงเรียนวัดพร้าว 5 26 6
70 090 โรงเรียนวัดพังม่วง 0 0 0
71 091 โรงเรียนวัดพันตำลึง 0 0 0
72 092 โรงเรียนวัดพิหารแดง 0 0 0
73 099 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 1 2 2
74 098 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 1 2 2
75 100 โรงเรียนวัดยาง 0 0 0
76 101 โรงเรียนวัดรางกะทุ่ม 0 0 0
77 102 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 0 0 0
78 103 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 0 0 0
79 104 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 4 12 8
80 105 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1 20 6
81 106 โรงเรียนวัดลาดตาล 3 6 4
82 107 โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 0 0 0
83 108 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1 1 1
84 109 โรงเรียนวัดลานคา 0 0 0
85 110 โรงเรียนวัดลำบัว 0 0 0
86 111 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1 1 1
87 112 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 31 50 39
88 113 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1 0 0
89 114 โรงเรียนวัดวังพระนอน 5 9 9
90 295114 โรงเรียนวัดวังพระนอน 2 4 4
91 116 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 2 12 2
92 115 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 0 0 0
93 117 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 0 0 0
94 118 โรงเรียนวัดศีรษะเกษ 0 0 0
95 119 โรงเรียนวัดศุขเกษม 0 0 0
96 120 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 0 0 0
97 121 โรงเรียนวัดสวนแตง 0 0 0
98 122 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
99 123 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 6 14 10
100 124 โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม 0 0 0
101 125 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 0 0 0
102 126 โรงเรียนวัดสามจุ่น 0 0 0
103 127 โรงเรียนวัดสามทอง 0 0 0
104 128 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (บางปลาม้า) 1 0 0
105 129 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมืองสุพรรณบุรี) 1 1 1
106 130 โรงเรียนวัดสาลี 0 0 0
107 131 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 0 0 0
108 132 โรงเรียนวัดสุขเกษม 9 18 13
109 133 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 0 0 0
110 137 โรงเรียนวัดหนองโสน 0 0 0
111 138 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 0 0 0
112 140 โรงเรียนวัดหัวไผ่ 0 0 0
113 139 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 2 13 5
114 142 โรงเรียนวัดองครักษ์ 1 1 1
115 143 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1 3 2
116 144 โรงเรียนวัดอู่ยา 0 0 0
117 032 โรงเรียนวัดเกาะ 0 0 0
118 036 โรงเรียนวัดเขาดิน 1 3 2
119 062 โรงเรียนวัดเถรพลาย 0 0 0
120 064 โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส 0 0 0
121 134 โรงเรียนวัดเสาธง 11 17 15
122 135 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 0 0 0
123 136 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (ศรีประจันต์) 0 0 0
124 033 โรงเรียนวัดแก้ว 0 0 0
125 040 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 7 20 10
126 041 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 0 0 0
127 076 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
128 093 โรงเรียนวัดโพคอย 0 0 0
129 094 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 4 9 6
130 095 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 0 0 0
131 096 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 0 0 0
132 097 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 0 0 0
133 141 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 0 0 0
134 034 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 2 3 3
135 061 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 0 0 0
136 084 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 0 0 0
137 086 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 0 0 0
138 087 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 0 0 0
139 083 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 0 0 0
140 085 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 0 0 0
141 147 โรงเรียนสระประทุม 0 0 0
142 149 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 69 150 104
143 151 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 18 56 29
144 152 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 0 0 0
145 153 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 4 16 8
146 154 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 40 134 65
147 156 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 4 0 0
148 030 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 2 3 2
149 002 โรงเรียนคี่ตี้ 1 1 1
150 145 โรงเรียนวิทยาศึกษา 0 0 0
151 146 โรงเรียนศุภลักษณ์ 15 21 16
152 148 โรงเรียนสหวิทย์ 4 4 4
153 150 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว 0 0 0
154 155 โรงเรียนอำนวยเวทย์ 0 0 0
155 157 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 0 0 0
156 003 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 25 59 37
157 295003 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 3 4 3
158 004 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 4 8 6
159 005 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 9 28 12
160 006 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 5 10 8
รวม 403 935 579
1514

ติดต่อผู้ดูแลระบบ กมลทิพย์ พุทธจำ 09-1880-1297
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]