หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.3 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร   0871682182
2 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางอภิญญา สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไร่ 14.786684, 100.000058 08-1858-1729
3 โรงเรียนวัดบางขวาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายชาลี โตอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝก   08-9254-4616
4 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายธานี อำภาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมหาเช 14.762371, 100.047705 08-1942-7180
5 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายชาลี โตอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแฝก 14.761401, 100.086177 08-9254-4616

ติดต่อผู้ดูแลระบบ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]