หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต โรงเรียนวัดหนองผักนาก โรงเรียนวัดบางขวาก และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป เนื่องจากห้องเรียนมีจำกัด จึงไม่ได้ระบุห้องเก็บตัวสำหรับนักเรียนไว้
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 213 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองผักนาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 28 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]