หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต โรงเรียนวัดหนองผักนาก โรงเรียนวัดบางขวาก และโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421-422 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421422 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421-422 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 42 ห้อง 423-424 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-424 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-424 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425-426 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425-426 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431-432 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433-434 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
ไม่มีการจัดแข่งขัน
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 415 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 416 27 ต.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]