หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 54 42 80.77% 5 9.62% 4 7.69% 1 1.92% 52
2 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 34 25 83.33% 3 10% 2 6.67% 0 0% 30
3 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน 42 24 68.57% 8 22.86% 0 0% 3 8.57% 35
4 โรงเรียนวัดป่าสะแก 30 23 82.14% 1 3.57% 1 3.57% 3 10.71% 28
5 โรงเรียนบ้านสระเตย 42 19 57.58% 8 24.24% 1 3.03% 5 15.15% 33
6 โรงเรียนวัดหนองผักนาก 36 19 67.86% 4 14.29% 3 10.71% 2 7.14% 28
7 โรงเรียนวัดบางขวาก 36 19 76% 4 16% 1 4% 1 4% 25
8 โรงเรียนวัดด่านช้าง 24 16 72.73% 2 9.09% 0 0% 4 18.18% 22
9 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 25 15 60% 8 32% 1 4% 1 4% 25
10 โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 23 15 68.18% 6 27.27% 0 0% 1 4.55% 22
11 โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย 30 13 48.15% 6 22.22% 3 11.11% 5 18.52% 27
12 โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก 16 12 85.71% 0 0% 0 0% 2 14.29% 14
13 โรงเรียนวัดน้ำพุ 25 11 52.38% 5 23.81% 1 4.76% 4 19.05% 21
14 โรงเรียนวัดกกเต็น 28 10 43.48% 7 30.43% 3 13.04% 3 13.04% 23
15 โรงเรียนบ้านหนองกระถิน 23 10 47.62% 2 9.52% 5 23.81% 4 19.05% 21
16 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 18 10 58.82% 2 11.76% 2 11.76% 3 17.65% 17
17 โรงเรียนวัดยางนอน 21 9 42.86% 4 19.05% 2 9.52% 6 28.57% 21
18 โรงเรียนวัดลำพันบอง 18 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 15 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
20 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 11 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
21 โรงเรียนวัดดอนสำโรง 14 8 57.14% 3 21.43% 2 14.29% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนวัดหนองทราย 27 6 28.57% 6 28.57% 5 23.81% 4 19.05% 21
23 โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง 12 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
24 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 13 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านหนองยาว 15 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 4 28.57% 14
26 โรงเรียนวัดท่ามะนาว 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
27 โรงเรียนอนุบาลปราณี 12 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
28 โรงเรียนบ้านทัพตาแทน 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
29 โรงเรียนวัดดอนไร่ 10 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
30 โรงเรียนวัดวังหว้า 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
31 โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 13 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านหนองกระดี่ 15 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
33 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
34 โรงเรียนวัดลาดสิงห์ 10 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
35 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 13 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
36 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนวัดกกตาด 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
38 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 26 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
39 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 12 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
40 โรงเรียนบ้านหนองขาม 10 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
41 โรงเรียนวัดปากน้ำ 19 4 23.53% 2 11.76% 8 47.06% 3 17.65% 17
42 โรงเรียนวัดหนองสะเดา 11 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
43 โรงเรียนบ้านหนองโก 11 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
44 โรงเรียนวัดวังกุลา 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
45 โรงเรียนบ้านหนองแหน 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
48 โรงเรียนวัดบ้านสระ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
49 โรงเรียนวัดท่าทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
50 โรงเรียนวัดหนองโรง 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
51 โรงเรียนบ้านแจงงาม 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
52 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
54 โรงเรียนบ้านมาบพะยอม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนบ้านรังงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
56 โรงเรียนบ้านทัพหลวง 24 2 13.33% 7 46.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
57 โรงเรียนวัดใหม่สระพลอย 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนบ้านลาด 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
59 โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ 7 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
60 โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง 7 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
61 โรงเรียนวัดดอนตาล 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนบ้านดงเสลา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
63 โรงเรียนวัดคอกช้าง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนวัดบ้านทึง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านดงเชือก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
67 โรงเรียนวัดสุวรรณตะไล 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
69 โรงเรียนสวนป่าองค์พระ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
70 โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
71 โรงเรียนบ้านพุบ่องป่าขี 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
72 โรงเรียนบ้านเขาดิน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
73 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
74 โรงเรียนวัดกุ่มโคก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนวัดหนองเปาะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนบ้านหนองผือ 8 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนวัดนางบวช 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
78 โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
80 โรงเรียนวัดเดิมบาง 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านกกเชียง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดกร่างสามยอด 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนบ้านหนองราชวัตร 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
85 โรงเรียนวัดวังจิก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
88 โรงเรียนวัดหัวนา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนบ้านหนองนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
90 โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
91 โรงเรียนวัดกำมะเชียร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านทับกระดาษ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
94 โรงเรียนวัดท่าเตียน 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนวัดโคกพระ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนบ้านทับละคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดวังคัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดโป่งแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวัดทุ่งกฐิน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
105 โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดฉวาก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดสามเอก 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดกาบบัว 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
109 โรงเรียนบ้านปากดง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
110 โรงเรียนพัฒนาปากน้ำ 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
111 โรงเรียนบ้านหนองอุโลก 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
112 โรงเรียนวัดบัลลังก์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
113 โรงเรียนวัดสามชุก 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวัดหนองกรด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนอนุบาลวชิรา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดไทร 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
121 โรงเรียนวัดคลองขอม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
122 โรงเรียนวัดคูเมือง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
123 โรงเรียนปัญญาประเสริฐ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ..กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]