สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลด่านช้าง 17 7 3 27 25 3 2 0 30
2 วัดป่าสะแก 13 5 6 24 23 1 1 3 25
3 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 13 5 3 21 29 5 4 1 38
4 บ้านพุน้ำร้อน 11 10 5 26 24 8 0 3 32
5 วัดบางขวาก 11 4 4 19 19 4 1 1 24
6 วัดหนองผักนาก 10 7 2 19 19 4 3 2 26
7 บ้านทุ่งมะกอก 9 1 0 10 12 0 0 2 12
8 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 5 5 1 11 15 6 0 1 21
9 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 5 3 0 8 9 1 1 1 11
10 วัดน้ำพุ 4 5 2 11 11 5 1 4 17
11 บ้านหนองอิงพิง 4 5 2 11 10 2 2 3 14
12 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 4 3 5 12 15 8 1 1 24
13 วัดลำพันบอง 3 5 1 9 9 1 1 2 11
14 บ้านละว้าวังควาย 3 4 5 12 13 6 3 5 22
15 วัดด่านช้าง 3 4 2 9 16 2 0 4 18
16 วัดยางนอน 3 3 4 10 9 4 2 6 15
17 บ้านหนองกระถิน 3 2 4 9 10 2 5 4 17
18 บ้านหนองยาว 3 2 3 8 6 2 2 4 10
19 วัดหนองทราย 3 2 2 7 6 6 5 4 17
20 อนุบาลยอดไม้งาม 3 0 0 3 4 1 1 0 6
21 บ้านสระเตย 2 9 8 19 19 8 1 5 28
22 วัดกกเต็น 2 2 6 10 7 7 3 3 17
23 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 2 2 1 5 5 5 1 0 11
24 วัดลาดสิงห์ 2 2 0 4 5 2 1 0 8
25 วัดปากน้ำ 2 2 0 4 4 2 8 3 14
26 อนุบาลปราณี 2 1 3 6 6 1 1 1 8
27 บ้านทัพตาแทน 2 0 3 5 6 1 1 1 8
28 วัดทุ่งแฝก 2 0 3 5 4 2 0 3 6
29 วัดกกตาด 2 0 0 2 4 1 2 0 7
30 บ้านหนองตาแก้ว 1 5 0 6 7 0 1 0 8
31 วัดดอนสำโรง 1 3 2 6 8 3 2 1 13
32 วัดสามัคคีธรรม 1 3 0 4 6 3 0 0 9
33 บ้านวังยาว 1 2 1 4 5 4 0 1 9
34 บ้านหนองขาม 1 2 1 4 4 3 0 0 7
35 วัดปากดงท่าศาล 1 2 1 4 4 0 1 0 5
36 วัดหนองสะเดา 1 1 3 5 4 2 2 1 8
37 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1 1 1 3 3 5 4 3 12
38 บ้านหนองโก 1 1 0 2 4 2 2 0 8
39 วัดบ้านสระ 1 1 0 2 4 0 0 1 4
40 บ้านมาบพะยอม 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านไผ่สีทอง 1 1 0 2 2 1 3 1 6
42 สวนป่าองค์พระ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
43 บ้านหนองจิกยาว 1 0 3 4 4 2 0 0 6
44 วัดเนินมหาเชษฐ 1 0 2 3 2 2 0 1 4
45 วัดหนองสังข์ทอง 1 0 1 2 6 5 1 0 12
46 วัดใหม่สระพลอย 1 0 1 2 2 3 1 1 6
47 บ้านรังงาม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
48 บ้านลาด 1 0 0 1 2 2 0 2 4
49 บ้านดงเชือก 1 0 0 1 2 0 1 1 3
50 ศรีรัตน์วิทยา 1 0 0 1 2 0 0 3 2
51 บ้านหนองห้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
52 บ้านห้วยหินดำ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
53 วัดประชุมสงฆ์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
54 บ้านหนองราชวัตร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 วัดหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 วัดนางพิมพ์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 ปัญญาประเสริฐวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดวังคัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านทัพหลวง 0 3 4 7 1 7 2 4 10
61 วัดดอนไร่ 0 3 0 3 6 1 0 0 7
62 บ้านทุ่งใหญ่ 0 3 0 3 3 1 0 0 4
63 วัดวังกุลา 0 2 2 4 4 2 1 1 7
64 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 0 2 1 3 4 4 1 2 9
65 วัดดอนตาล 0 2 1 3 2 1 1 0 4
66 บ้านหนองกระดี่ 0 2 0 2 5 4 2 2 11
67 วัดท่าทอง 0 2 0 2 4 0 0 0 4
68 วัดวังหว้า 0 1 3 4 4 1 0 0 5
69 บ้านแจงงาม 0 1 1 2 3 1 0 0 4
70 วัดดอนประดู่ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
71 วัดคอกช้าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
72 บ้านเขาดิน 0 1 1 2 2 0 0 1 2
73 บ้านหนองแหน 0 1 0 1 3 1 1 1 5
74 วัดกุ่มโคก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
75 วัดอู่ตะเภา 0 1 0 1 1 2 1 0 4
76 บ้านกกเชียง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
77 วัดวังสำเภาล่ม 0 1 0 1 1 0 2 0 3
78 วัดหัวนา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
79 บ้านใหม่ไร่อ้อย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
80 วัดโคกพระ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81 วัดโป่งแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
82 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 วัดสามเอก 0 1 0 1 0 1 1 0 2
84 วัดท่ามะนาว 0 0 2 2 6 2 1 2 9
85 วัดบ้านทึง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
86 บ้านหนองผือ 0 0 2 2 1 4 0 2 5
87 วัดโคกหม้อ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
88 บ้านพุบ่องป่าขี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
89 วัดหนองเปาะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
90 วัดนางบวช 0 0 1 1 1 2 2 1 5
91 วัดเดิมบาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
92 บ้านหนองบัวทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
93 บ้านสระบัวก่ำ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
94 พัฒนาปากน้ำ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
95 วัดหนองโรง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
96 บ้านดงเสลา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
97 วัดกร่างสามยอด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
98 วัดวังจิก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 วัดวุ้งสุทธาวาส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
101 วัดกำมะเชียร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
102 วัดสุวรรณตะไล 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 บ้านทับกระดาษ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
104 วัดท่าเตียน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
105 บ้านทับละคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดทุ่งกฐิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 บ้านทุ่งหนองแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
108 วัดฉวาก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 วัดกาบบัว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
110 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
111 บ้านหนองอุโลก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
112 วัดบัลลังก์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
113 วัดสามชุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านใหม่กิโล 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดทับผึ้งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดหนองกรด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 อนุบาลวชิรา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดไทร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
121 วัดคลองขอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 วัดคูเมือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 ปัญญาประเสริฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 159 123 460 521 205 100 119 826