สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 26 5 3 34 42 5 4 1 51
2 อนุบาลด่านช้าง 17 7 3 27 25 3 2 0 30
3 วัดป่าสะแก 13 5 6 24 23 1 1 3 25
4 บ้านพุน้ำร้อน 11 10 5 26 24 8 0 3 32
5 วัดบางขวาก 11 4 4 19 19 4 1 1 24
6 วัดหนองผักนาก 10 7 2 19 19 4 3 2 26
7 บ้านทุ่งมะกอก 9 1 0 10 12 0 0 2 12
8 อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 5 5 1 11 15 6 0 1 21
9 ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 5 3 0 8 9 1 1 1 11
10 วัดกกเต็น 5 2 6 13 10 7 3 3 20
11 วัดน้ำพุ 4 5 2 11 11 5 1 4 17
12 บ้านหนองอิงพิง 4 5 2 11 10 2 2 3 14
13 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 4 3 5 12 15 8 1 1 24
14 วัดลำพันบอง 3 5 1 9 9 1 1 2 11
15 บ้านหนองตาแก้ว 3 5 0 8 9 0 1 0 10
16 บ้านละว้าวังควาย 3 4 5 12 13 6 3 5 22
17 วัดด่านช้าง 3 4 2 9 16 2 0 4 18
18 วัดยางนอน 3 3 4 10 9 4 2 6 15
19 บ้านหนองกระถิน 3 2 4 9 10 2 5 4 17
20 บ้านหนองยาว 3 2 3 8 6 2 2 4 10
21 วัดหนองทราย 3 2 2 7 6 6 5 4 17
22 วัดทุ่งแฝก 3 0 3 6 5 2 0 3 7
23 วัดกกตาด 3 0 0 3 5 1 2 0 8
24 อนุบาลยอดไม้งาม 3 0 0 3 4 1 1 0 6
25 บ้านสระเตย 2 9 8 19 19 8 1 5 28
26 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 2 2 1 5 5 5 1 0 11
27 วัดลาดสิงห์ 2 2 0 4 5 2 1 0 8
28 วัดปากน้ำ 2 2 0 4 4 2 8 3 14
29 อนุบาลปราณี 2 1 3 6 6 1 1 1 8
30 บ้านทัพตาแทน 2 0 3 5 6 1 1 1 8
31 บ้านหนองจิกยาว 2 0 3 5 5 2 0 0 7
32 บ้านทัพหลวง 1 3 4 8 2 7 2 4 11
33 วัดดอนสำโรง 1 3 2 6 8 3 2 1 13
34 วัดสามัคคีธรรม 1 3 0 4 6 3 0 0 9
35 วัดวังหว้า 1 2 3 6 6 1 0 0 7
36 บ้านวังยาว 1 2 1 4 5 4 0 1 9
37 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 1 2 1 4 4 5 4 3 13
38 บ้านหนองขาม 1 2 1 4 4 3 0 0 7
39 วัดปากดงท่าศาล 1 2 1 4 4 0 1 0 5
40 วัดหนองสะเดา 1 1 3 5 4 2 2 1 8
41 บ้านหนองโก 1 1 0 2 4 2 2 0 8
42 บ้านหนองแหน 1 1 0 2 4 1 1 1 6
43 วัดบ้านสระ 1 1 0 2 4 0 0 1 4
44 บ้านมาบพะยอม 1 1 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านไผ่สีทอง 1 1 0 2 2 1 3 1 6
46 วัดวังสำเภาล่ม 1 1 0 2 2 0 2 0 4
47 สวนป่าองค์พระ 1 1 0 2 2 0 1 0 3
48 วัดเนินมหาเชษฐ 1 0 2 3 2 2 0 1 4
49 วัดหนองสังข์ทอง 1 0 1 2 6 5 1 0 12
50 วัดใหม่สระพลอย 1 0 1 2 2 3 1 1 6
51 บ้านรังงาม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
52 บ้านลาด 1 0 0 1 2 2 0 2 4
53 บ้านดงเชือก 1 0 0 1 2 0 1 1 3
54 วัดสุวรรณตะไล 1 0 0 1 2 0 1 0 3
55 ศรีรัตน์วิทยา 1 0 0 1 2 0 0 3 2
56 บ้านหนองห้าง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านห้วยหินดำ 1 0 0 1 1 2 0 1 3
58 วัดประชุมสงฆ์ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
59 บ้านหนองราชวัตร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
60 วัดหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 วัดนางพิมพ์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
62 บ้านทุ่งนาตาปิ่น 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 ปัญญาประเสริฐวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดวังคัน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดดอนไร่ 0 3 0 3 6 1 0 0 7
66 บ้านทุ่งใหญ่ 0 3 0 3 3 1 0 0 4
67 วัดวังกุลา 0 2 2 4 4 2 1 1 7
68 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 0 2 1 3 4 4 1 2 9
69 บ้านแจงงาม 0 2 1 3 3 2 0 0 5
70 วัดดอนตาล 0 2 1 3 2 1 1 0 4
71 บ้านหนองกระดี่ 0 2 0 2 5 4 2 2 11
72 วัดท่าทอง 0 2 0 2 4 0 0 0 4
73 วัดดอนประดู่ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
74 วัดคอกช้าง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
75 บ้านเขาดิน 0 1 1 2 2 0 0 1 2
76 วัดกุ่มโคก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 วัดอู่ตะเภา 0 1 0 1 1 2 1 0 4
78 บ้านกกเชียง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
79 วัดหัวนา 0 1 0 1 1 0 1 1 2
80 บ้านใหม่ไร่อ้อย 0 1 0 1 1 0 1 0 2
81 วัดโคกพระ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
82 วัดโป่งแดง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
83 ศุภลักษณ์ ด่านช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
84 วัดสามเอก 0 1 0 1 0 1 1 0 2
85 วัดท่ามะนาว 0 0 2 2 6 2 1 2 9
86 วัดบ้านทึง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
87 บ้านหนองผือ 0 0 2 2 1 4 0 2 5
88 วัดโคกหม้อ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
89 บ้านพุบ่องป่าขี 0 0 1 1 2 0 0 1 2
90 วัดหนองเปาะ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 วัดนางบวช 0 0 1 1 1 2 2 1 5
92 วัดเดิมบาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
93 บ้านหนองบัวทอง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
94 บ้านสระบัวก่ำ 0 0 1 1 0 1 1 0 2
95 พัฒนาปากน้ำ 0 0 1 1 0 1 0 1 1
96 วัดหนองโรง 0 0 0 0 3 2 1 1 6
97 บ้านดงเสลา 0 0 0 0 2 1 0 1 3
98 วัดกร่างสามยอด 0 0 0 0 1 1 0 1 2
99 วัดวังจิก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 วัดวุ้งสุทธาวาส 0 0 0 0 1 1 0 0 2
101 บ้านหนองนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
102 วัดกำมะเชียร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
103 บ้านทับกระดาษ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
104 วัดท่าเตียน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
105 บ้านทับละคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดทุ่งกฐิน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
107 บ้านทุ่งหนองแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
108 วัดฉวาก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
109 วัดกาบบัว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
110 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
111 บ้านหนองอุโลก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
112 วัดบัลลังก์ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
113 วัดสามชุก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
114 บ้านใหม่กิโล 8 0 0 0 0 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองแขม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
116 วัดทับผึ้งน้อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
117 วัดหนองกรด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
118 วัดหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
119 อนุบาลวชิรา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 วัดไทร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
121 วัดคลองขอม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
122 วัดคูเมือง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
123 ปัญญาประเสริฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 204 162 123 489 549 206 100 119 855