หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์   089-1061804
2 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 360 หมู่ที่ 5 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวโสภิตา บัวสุวรรณ   081-1411544
3 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 30 หมู่ที่ 1 ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวฐมรัตน์ ซึ้งสีคู้   084-6563127
4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 45 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวปัทมา จ้อยพุฒ   084-0847556
5 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1999 หมู่ที่ 3 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวสุพรรษา เลิศเสม   084-9294475
6 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) แข่งขันที่ สพป.สป.1 1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นางสาวอัญชลี มาลัยหวล   081-4270330
7 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 132 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นายกุลธวัช หาญรักษ์   085-4115663
8 โรงเรียนวัดสวนส้ม 2 หมู่ที่ 8 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นางสาวมณฑิรา อินทร์พร   083-0783780
9 โรงเรียนวัดสุขกร 77 หมู่ที่ 8 ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวปานทิพย์ พิมเก   087-6743539
10 โรงเรียนวัดแพรกษา 30 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาววรลักษณ์ กิจจารักษ์   092-2501435
11 โรงเรียนวัดใหญ่ หมูที่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล   089-5166515
12 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 999 หมู่ที่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางสาวชูศรี แดงเผือก   085-1393527
13 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 30 ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางศิวนาถ เจริญพร   090-4030585
14 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) หมูที่ 3 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นางมณฑาทิพย์ เมืองสวรรค์   086-8351605

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]