หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1,3/2,3/3,2/1,2/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 10

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 15

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 16 - 20

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 21 - 26
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารไม้ ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียนศึกษา 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียนศึกษา 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องPEER Center 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 12
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1,5/2,5/3,4/1,4/2,4/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 10

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 15

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 16 - 20

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 21 - 28
09.00-11.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องPEER Center 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.6/1,6/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 3

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 6
09.00-11.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องพระพุทธศาสนา 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง ห้องพระพุทธศาสนา 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง ห้องป.1/1,1/2,1/3,อ.1/1,อ.1/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 5 - 8

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 12

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 16

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 17 - 21
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารไม้ ชั้น 1 ห้อง ห้องอ.2/1,2/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 4

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 5 - 7
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารเอนกประสงค์, โรงอาหาร ห้อง โรงยิม, โรงอาหาร 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14

13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 15 - 18
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ อาคารสมุทรวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมสมุทรวีราภรณ์ 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00 กรุณาเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 64


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]