หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อาคารพระสมุทรเมธี ชั้น 2 ห้อง ห้องสายสัมพันธ์ 6 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 36

7 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 37 - 53
09.00-16.00 กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. ปฐมนิเทศ 08.00 - 08.30 น.
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ห้อง วัดพิชัยสงคราม 7 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 69
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. ปฐิมนิเทศ 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องโถง รร.อนุบาลวัดพิชัย
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สนามโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 7 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 66
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. ปฐิมนิเทศ 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องโถง รร.อนุบาลวัดพิชัย
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม อาคาร 2-3 ห้อง ห้องเรียน 7 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 77
09.00-11.00 รายงานตัว 07.00 - 08.00 น. ปฐิมนิเทศ 08.00 - 08.30 น. ณ ห้องโถง รร.อนุบาลวัดพิชัย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]