หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดด่านสำโรง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1,ป.3/2 7 พ.ย. 2557 09.00-11.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3,ป.3/4 7 พ.ย. 2557 09.00-11.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดด่านสำโรง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 7 พ.ย. 2557 09.00-11.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สนามโรงเรียน (หน้าห้องสมุด) ห้อง บริเวณสนาม 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สนามโรงเรียน (หน้าลานธรรม) ห้อง บริเวณสนาม 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สนามโรงเรียน (หน้าห้องสมุด) ห้อง บริเวณสนาม 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สนามโรงเรียน (หน้าลานธรรม) ห้อง บริเวณสนาม 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง อาคารห้องประชุม ชั้น 3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 7 พ.ย. 2557 09.00-11.30 เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดด่านสำโรง อาคารห้องประชุม ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 7 พ.ย. 2557 09.00-11.30 เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดด่านสำโรง อาคารห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง อาคารห้องประชุม ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 7 พ.ย. 2557 13.00-15.00 เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดด่านสำโรง อาคารห้องประชุม ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 7 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เวลาการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]