หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์ 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 2 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคาร ป.4 ชั้น 1 ห้อง เด็กพิเศษเรียนร่วม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม ป.3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม ป.3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม ป.3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 1 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารหอประชุม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารหอประชุม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารธุรการ ชั้น 1 ห้อง สังคม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารธุรการ ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารธุรการ ชั้น 1 ห้อง สหกรณ์ 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 1/1 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารอนุบาล ชั้น 3 ห้อง อนุบาล 2/1 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารอนุบาล ชั้น 3 ห้อง อนุบาล 2/2 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม หอสมุด ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30 การประกวดสวดบาลีแปลไทย - ระดับชั้น ป.1 - ป.6 แข่งขันห้องสมุุดชั้น 2 การประกวดสวดบาลีแปลอังกฤษ - ระดับชั้น ม.1 - ม.6แข่งขันห้องพุทธศาสนา ชั้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]