หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคารห้องสมุด ชั้น 3 ห้อง ห้องอาเซียน 17 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 17 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 17 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 17 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องอัจฉริยภาพ 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์ PEER 17 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์ PEER 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแหล่งเรียนรู้ 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 17 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 17 พ.ย. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]