หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 พ.ย. 2557   7 พ.ย. 2557   8 พ.ย. 2557   10 พ.ย. 2557   11 พ.ย. 2557   12 พ.ย. 2557   13 พ.ย. 2557   14 พ.ย. 2557   15 พ.ย. 2557   17 พ.ย. 2557   9 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ปฎิบัติการทางคณิตศาสตร์ 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 2 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคาร ป.4 ชั้น 1 ห้อง เด็กพิเศษเรียนร่วม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม ป.3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม ป.3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม ป.3 ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ปฎิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 1 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารหอประชุม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารหอประชุม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารธุรการ ชั้น 1 ห้อง สังคม 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารธุรการ ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารธุรการ ชั้น 1 ห้อง สหกรณ์ 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารอนุบาล ชั้น 2 ห้อง อนุบาล 1/1 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารอนุบาล ชั้น 3 ห้อง อนุบาล 2/1 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม อาคารอนุบาล ชั้น 3 ห้อง อนุบาล 2/2 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดสวนส้ม หอสมุด ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องอัจฉริยภาพ 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์ PEER 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
5 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมแหล่งเรียนรู้ 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00
6 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ประชุมเล็ก 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
8 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนพร้านีลวัชระ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คณิตศาสตร์ 14 พ.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]