หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 123 64 53.33% 25 20.83% 18 15% 13 10.83% 120
2 โรงเรียนวัดแพรกษา 88 39 48.75% 13 16.25% 9 11.25% 19 23.75% 80
3 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 77 35 45.45% 13 16.88% 11 14.29% 18 23.38% 77
4 โรงเรียนวัดสวนส้ม 65 32 50.79% 12 19.05% 11 17.46% 8 12.7% 63
5 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 66 30 46.15% 16 24.62% 11 16.92% 8 12.31% 65
6 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 65 30 51.72% 16 27.59% 7 12.07% 5 8.62% 58
7 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 79 29 40.28% 19 26.39% 12 16.67% 12 16.67% 72
8 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 65 26 44.83% 17 29.31% 7 12.07% 8 13.79% 58
9 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 49 23 46.94% 14 28.57% 8 16.33% 4 8.16% 49
10 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 66 22 37.29% 13 22.03% 13 22.03% 11 18.64% 59
11 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 66 21 32.81% 17 26.56% 15 23.44% 11 17.19% 64
12 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 66 20 33.33% 19 31.67% 12 20% 9 15% 60
13 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 61 18 30% 15 25% 12 20% 15 25% 60
14 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 38 18 47.37% 7 18.42% 7 18.42% 6 15.79% 38
15 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 72 17 27.87% 13 21.31% 18 29.51% 13 21.31% 61
16 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 36 17 51.52% 7 21.21% 5 15.15% 4 12.12% 33
17 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 56 16 28.57% 18 32.14% 9 16.07% 13 23.21% 56
18 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 61 15 25.42% 21 35.59% 13 22.03% 10 16.95% 59
19 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 53 15 32.61% 13 28.26% 10 21.74% 8 17.39% 46
20 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 62 14 25.93% 18 33.33% 9 16.67% 13 24.07% 54
21 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 60 14 23.33% 13 21.67% 17 28.33% 16 26.67% 60
22 โรงเรียนดรุณรัตน์ 55 14 25.45% 12 21.82% 18 32.73% 11 20% 55
23 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 43 14 33.33% 10 23.81% 7 16.67% 11 26.19% 42
24 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 41 14 36.84% 9 23.68% 8 21.05% 7 18.42% 38
25 โรงเรียนวัดใหญ่ 43 14 37.84% 9 24.32% 7 18.92% 7 18.92% 37
26 โรงเรียนสุขเจริญผล 39 14 40% 8 22.86% 4 11.43% 9 25.71% 35
27 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 51 14 34.15% 6 14.63% 16 39.02% 5 12.2% 41
28 โรงเรียนคลองแสนสุข 57 12 24% 15 30% 13 26% 10 20% 50
29 โรงเรียนคลองใหม่ 79 12 19.35% 14 22.58% 18 29.03% 18 29.03% 62
30 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 36 12 36.36% 11 33.33% 8 24.24% 2 6.06% 33
31 โรงเรียนดิษลี 32 12 38.71% 8 25.81% 5 16.13% 6 19.35% 31
32 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 33 12 37.5% 3 9.38% 10 31.25% 7 21.88% 32
33 โรงเรียนป้วยฮั้ว 42 11 26.83% 13 31.71% 8 19.51% 9 21.95% 41
34 โรงเรียนคลองบางปิ้ง 40 11 27.5% 12 30% 7 17.5% 10 25% 40
35 โรงเรียนบุรารักษ์ 38 11 28.95% 11 28.95% 8 21.05% 8 21.05% 38
36 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 33 11 36.67% 9 30% 5 16.67% 5 16.67% 30
37 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 32 10 32.26% 14 45.16% 7 22.58% 0 0% 31
38 โรงเรียนทรงวิทยา 39 10 28.57% 12 34.29% 6 17.14% 7 20% 35
39 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 32 10 31.25% 11 34.38% 5 15.63% 6 18.75% 32
40 โรงเรียนวัดบางโปรง 29 10 35.71% 9 32.14% 2 7.14% 7 25% 28
41 โรงเรียนศึกษาสรรค์ 40 10 27.78% 8 22.22% 10 27.78% 8 22.22% 36
42 โรงเรียนวัดสุขกร 38 10 30.3% 8 24.24% 7 21.21% 8 24.24% 33
43 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 42 9 21.95% 13 31.71% 7 17.07% 12 29.27% 41
44 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 30 9 33.33% 11 40.74% 4 14.81% 3 11.11% 27
45 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 24 9 39.13% 9 39.13% 2 8.7% 3 13.04% 23
46 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 38 8 23.53% 7 20.59% 9 26.47% 10 29.41% 34
47 โรงเรียนวัดครุใน 28 8 29.63% 7 25.93% 7 25.93% 5 18.52% 27
48 โรงเรียนศิริวิทยา 25 8 38.1% 7 33.33% 2 9.52% 4 19.05% 21
49 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 37 8 24.24% 6 18.18% 9 27.27% 10 30.3% 33
50 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 47 7 16.67% 14 33.33% 10 23.81% 11 26.19% 42
51 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 32 7 21.88% 13 40.63% 5 15.63% 7 21.88% 32
52 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 35 7 20.59% 10 29.41% 10 29.41% 7 20.59% 34
53 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 29 7 25% 10 35.71% 7 25% 4 14.29% 28
54 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 31 7 28% 6 24% 5 20% 7 28% 25
55 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 17 7 43.75% 4 25% 3 18.75% 2 12.5% 16
56 โรงเรียนบ้านบางจาก 12 7 58.33% 3 25% 2 16.67% 0 0% 12
57 โรงเรียนวัดครุนอก 46 7 24.14% 1 3.45% 12 41.38% 9 31.03% 29
58 โรงเรียนพิบูลประชาบาล 35 6 18.18% 14 42.42% 5 15.15% 8 24.24% 33
59 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 32 6 20% 11 36.67% 7 23.33% 6 20% 30
60 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร 37 6 17.14% 11 31.43% 6 17.14% 12 34.29% 35
61 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 22 6 27.27% 10 45.45% 3 13.64% 3 13.64% 22
62 โรงเรียนคลองสำโรง 19 6 31.58% 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 19
63 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 37 6 17.14% 7 20% 14 40% 8 22.86% 35
64 โรงเรียนอาษาวิทยา 26 6 28.57% 4 19.05% 4 19.05% 7 33.33% 21
65 โรงเรียนวัดคู่สร้าง 23 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 9 42.86% 21
66 โรงเรียนวัดป่าเกด 15 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
68 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
69 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 42 5 12.2% 13 31.71% 11 26.83% 12 29.27% 41
70 โรงเรียนคลองเสาธง 47 5 13.16% 8 21.05% 8 21.05% 17 44.74% 38
71 โรงเรียนวัดบางกระสอบ 31 5 17.24% 7 24.14% 9 31.03% 8 27.59% 29
72 โรงเรียนวัดกลาง 31 5 18.52% 7 25.93% 5 18.52% 10 37.04% 27
73 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 28 5 21.74% 7 30.43% 3 13.04% 8 34.78% 23
74 โรงเรียนวัดแค 22 5 22.73% 6 27.27% 5 22.73% 6 27.27% 22
75 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ 19 5 29.41% 5 29.41% 2 11.76% 5 29.41% 17
76 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 29 5 23.81% 4 19.05% 5 23.81% 7 33.33% 21
77 โรงเรียนนพคุณวิทยา 41 4 10% 11 27.5% 13 32.5% 12 30% 40
78 โรงเรียนวัดคลองเก้า 42 4 11.11% 9 25% 13 36.11% 10 27.78% 36
79 โรงเรียนคลองบางปู 26 4 17.39% 5 21.74% 6 26.09% 8 34.78% 23
80 โรงเรียนวัดบางนางเกรง 24 4 18.18% 5 22.73% 6 27.27% 7 31.82% 22
81 โรงเรียนวัดแหลม 15 4 26.67% 3 20% 3 20% 5 33.33% 15
82 โรงเรียนวัดบางขมิ้น 29 3 12.5% 4 16.67% 6 25% 11 45.83% 24
83 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 19 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
84 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา 10 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 4 44.44% 9
86 โรงเรียนวัดกองแก้ว 25 2 9.52% 7 33.33% 7 33.33% 5 23.81% 21
87 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 20 2 10% 7 35% 6 30% 5 25% 20
88 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) 17 2 12.5% 5 31.25% 5 31.25% 4 25% 16
89 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 18 2 15.38% 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 13
90 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 11 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
91 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน 14 2 16.67% 3 25% 5 41.67% 2 16.67% 12
92 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา 21 2 11.11% 3 16.67% 4 22.22% 9 50% 18
93 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 11 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
94 โรงเรียนประภามนตรี 2 14 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 6 54.55% 11
95 โรงเรียนวัดคลองมอญ 16 2 14.29% 1 7.14% 7 50% 4 28.57% 14
96 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนสุมานัน 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
98 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14 1 7.14% 4 28.57% 2 14.29% 7 50% 14
99 โรงเรียนสันติดรุณ 30 1 3.85% 3 11.54% 11 42.31% 11 42.31% 26
100 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
101 โรงเรียนเทศบาลวัดแค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 12 0 0% 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 12
103 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 10 0 0% 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 7
104 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดคันลัด 11 0 0% 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 9
106 โรงเรียนวัดรวก 9 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
107 โรงเรียนสิริศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดบางด้วน 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
109 โรงเรียนวัดบางกอบัว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
110 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]