หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 61 120 82
2 002 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 36 77 49
3 003 โรงเรียนคลองบางปิ้ง 40 78 48
4 004 โรงเรียนคลองบางปู 26 64 44
5 005 โรงเรียนคลองมหาวงก์ 56 118 76
6 006 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 29 67 36
7 007 โรงเรียนคลองสำโรง 19 45 29
8 008 โรงเรียนคลองเสาธง 47 81 72
9 009 โรงเรียนคลองแสนสุข 57 164 81
10 010 โรงเรียนคลองใหม่ 79 155 111
11 012 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา 3 3 3
12 015 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 42 86 54
13 016 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 12 36 16
14 044 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 123 299 185
15 046 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ 20 34 29
16 048 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร 5 7 6
17 047 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 32 64 45
18 049 โรงเรียนบ้านคลองหลวง 61 141 94
19 050 โรงเรียนบ้านบางจาก 12 21 16
20 055 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 60 116 70
21 057 โรงเรียนพร้านีลวัชระ 49 124 67
22 058 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 33 74 55
23 059 โรงเรียนพิบูลประชาบาล 35 69 47
24 063 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 36 60 50
25 067 โรงเรียนวัดกลาง 31 55 46
26 068 โรงเรียนวัดกองแก้ว 25 38 25
27 069 โรงเรียนวัดครุนอก 46 85 71
28 070 โรงเรียนวัดครุใน 28 74 41
29 072 โรงเรียนวัดคลองมอญ 16 24 22
30 073 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 66 150 99
31 071 โรงเรียนวัดคลองเก้า 42 77 61
32 074 โรงเรียนวัดคันลัด 11 16 11
33 075 โรงเรียนวัดคู่สร้าง 23 52 23
34 077 โรงเรียนวัดชมนิมิตร 65 132 96
35 078 โรงเรียนวัดด่านสำโรง 65 208 102
36 079 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 66 137 107
37 082 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง 11 31 20
38 083 โรงเรียนวัดบางกระสอบ 31 45 41
39 084 โรงเรียนวัดบางกอบัว 1 6 1
40 085 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง 18 35 23
41 086 โรงเรียนวัดบางขมิ้น 29 57 44
42 087 โรงเรียนวัดบางด้วน 3 8 5
43 088 โรงเรียนวัดบางนางเกรง 24 33 31
44 089 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก 10 20 17
45 090 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน 4 21 5
46 092 โรงเรียนวัดบางฝ้าย 62 144 91
47 093 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 31 56 34
48 094 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 38 66 47
49 091 โรงเรียนวัดบางโปรง 29 56 40
50 096 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 37 50 42
51 095 โรงเรียนวัดป่าเกด 15 50 19
52 098 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ 22 55 24
53 100 โรงเรียนวัดรวก 9 15 9
54 102 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 11 25 11
55 101 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง 29 49 29
56 103 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม 0 0 0
57 104 โรงเรียนวัดสวนส้ม 65 187 92
58 105 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 24 57 38
59 106 โรงเรียนวัดสุขกร 38 90 56
60 076 โรงเรียนวัดแค 22 36 29
61 097 โรงเรียนวัดแพรกษา 88 198 140
62 107 โรงเรียนวัดแหลม 15 23 18
63 108 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 17 29 19
64 099 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 51 110 72
65 109 โรงเรียนวัดใหญ่ 43 89 65
66 080 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 41 73 53
67 081 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 72 180 115
68 144 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 43 83 65
69 150 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 77 191 110
70 154 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 66 155 104
71 162 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 79 215 121
72 165 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 66 168 94
73 011 โรงเรียนจตุพรวิทยา 0 0 0
74 013 โรงเรียนฉัตรสุดา 0 0 0
75 017 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 0 0 0
76 022 โรงเรียนณัฎฐเวศน์ 0 0 0
77 023 โรงเรียนดรุณรัตน์ 55 133 69
78 024 โรงเรียนดิษลี 32 83 52
79 025 โรงเรียนทรงวิทยา 39 88 60
80 026 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ 19 55 24
81 027 โรงเรียนทอรัก 0 0 0
82 042 โรงเรียนนพคุณวิทยา 41 86 63
83 043 โรงเรียนนพคุณศึกษา 0 0 0
84 045 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ 8 9 8
85 051 โรงเรียนบุรารักษ์ 38 70 56
86 052 โรงเรียนประภามนตรี 2 14 27 23
87 053 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร 37 75 50
88 056 โรงเรียนปัญจนะวิทย์ 0 0 0
89 054 โรงเรียนป้วยฮั้ว 42 75 51
90 061 โรงเรียนภรวิชญ์ 0 0 0
91 062 โรงเรียนมนตเสรี 0 0 0
92 065 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 32 61 39
93 066 โรงเรียนรุ่งปัญญาวิทย์ 0 0 0
94 110 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 53 97 63
95 111 โรงเรียนศิริวิทยา 25 45 34
96 112 โรงเรียนศึกษาสรรค์ 40 74 60
97 113 โรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน 0 0 0
98 114 โรงเรียนสันติดรุณ 30 47 41
99 115 โรงเรียนสายอนุสรณ์ 0 0 0
100 116 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 0 0 0
101 117 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร 0 0 0
102 118 โรงเรียนสำราญวิทยา 0 0 0
103 119 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา 10 12 10
104 120 โรงเรียนสิริศึกษา 1 1 1
105 121 โรงเรียนสุขเจริญผล 39 78 57
106 122 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 47 96 73
107 123 โรงเรียนสุมานัน 5 10 8
108 125 โรงเรียนอนุบาลกิติมา 0 0 0
109 127 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก 0 0 0
110 129 โรงเรียนอนุบาลจิตอาทร 0 0 0
111 132 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ 0 0 0
112 137 โรงเรียนอนุบาลนนนที 0 0 0
113 138 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว 0 0 0
114 141 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส 0 0 0
115 142 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส ปู่เจ้า 0 0 0
116 140 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู 0 0 0
117 170 โรงเรียนอนุบาลบ้านแสงตะวัน 0 0 0
118 139 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม 0 0 0
119 143 โรงเรียนอนุบาลพนาสนธิ์ 0 0 0
120 145 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข 0 0 0
121 147 โรงเรียนอนุบาลมารดา 0 0 0
122 148 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม 0 0 0
123 149 โรงเรียนอนุบาลรักษ์ดรุณ 0 0 0
124 151 โรงเรียนอนุบาลศรีสวาท 0 0 0
125 152 โรงเรียนอนุบาลสาริน 0 0 0
126 153 โรงเรียนอนุบาลสาริศา 0 0 0
127 155 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา 0 0 0
128 156 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท 0 0 0
129 126 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ 0 0 0
130 130 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย 0 0 0
131 131 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี 0 0 0
132 133 โรงเรียนอนุบาลเทพกร 0 0 0
133 134 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ 0 0 0
134 135 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ 0 0 0
135 146 โรงเรียนอนุบาลเพชรงาม 0 0 0
136 157 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยา 0 0 0
137 158 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ 0 0 0
138 159 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 33 50 34
139 160 โรงเรียนอาษาวิทยา 26 56 29
140 161 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 38 87 56
141 163 โรงเรียนอุ่นอารี 0 0 0
142 164 โรงเรียนอู่ทิพย์ 0 0 0
143 171 โรงเรียนเฉลิมวิทยา 0 0 0
144 014 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา 21 34 21
145 021 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 37 64 52
146 018 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 42 77 60
147 019 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 19 33 19
148 020 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 8 11 11
149 028 โรงเรียนเทพกรศึกษา 0 0 0
150 064 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน 14 30 21
151 124 โรงเรียนเสงี่ยมพิทยานุกูล 0 0 0
152 128 โรงเรียนแอนจูดี้ 0 0 0
153 041 โรงเรียนไทย-ซิกข์นานาชาติ 0 0 0
154 168 โรงเรียนอนุบาล อบต. เทพารักษ์ 0 0 0
155 136 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 14 22 19
156 167 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบางเมือง 0 0 0
157 172 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 0 0 0
158 030 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์) 0 0 0
159 032 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) 0 0 0
160 031 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1 1 1
161 029 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 32 91 54
162 169 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
163 166 โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) 0 0 0
164 033 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 30 57 42
165 034 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) 17 40 25
166 035 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 35 83 44
167 036 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 28 60 34
168 037 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 32 66 39
169 040 โรงเรียนเทศบาลวัดทรงธรรม 0 0 0
170 039 โรงเรียนเทศบาลวัดแค 1 9 2
171 060 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 9 27 15
รวม 3722 7977 5213
13190

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]