สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 64 25 18 13 107
2 วัดแพรกษา 39 13 9 19 61
3 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 35 13 11 18 59
4 วัดสวนส้ม 32 12 11 8 55
5 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 30 16 11 8 57
6 วัดชมนิมิตร 30 16 7 5 53
7 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 29 19 12 12 60
8 วัดด่านสำโรง 26 17 7 8 50
9 พร้านีลวัชระ 23 14 8 4 45
10 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 22 13 13 11 48
11 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 21 17 15 11 53
12 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 20 19 12 9 51
13 บ้านคลองหลวง 18 15 12 15 45
14 อำนวยวิทย์ 18 7 7 6 32
15 วัดไตรสามัคคี 17 13 18 13 48
16 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 17 7 5 4 29
17 คลองมหาวงก์ 16 18 9 13 43
18 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 15 21 13 10 49
19 ศรีวิทยาปากน้ำ 15 13 10 8 38
20 วัดบางฝ้าย 14 18 9 13 41
21 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 14 13 17 16 44
22 ดรุณรัตน์ 14 12 18 11 44
23 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 14 10 7 11 31
24 วัดไตรมิตรวราราม 14 9 8 7 31
25 วัดใหญ่ 14 9 7 7 30
26 สุขเจริญผล 14 8 4 9 26
27 วัดโยธินประดิษฐ์ 14 6 16 5 36
28 คลองแสนสุข 12 15 13 10 40
29 คลองใหม่ 12 14 18 18 44
30 คลองนาเกลือน้อย 12 11 8 2 31
31 ดิษลี 12 8 5 6 25
32 พลอยจาตุรจินดา 12 3 10 7 25
33 ป้วยฮั้ว 11 13 8 9 32
34 คลองบางปิ้ง 11 12 7 10 30
35 บุรารักษ์ 11 11 8 8 30
36 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 9 5 5 25
37 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 14 7 0 31
38 ทรงวิทยา 10 12 6 7 28
39 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 10 11 5 6 26
40 วัดบางโปรง 10 9 2 7 21
41 ศึกษาสรรค์ 10 8 10 8 28
42 วัดสุขกร 10 8 7 8 25
43 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 9 13 7 12 29
44 เทศบาล 2 (วัดใน) 9 11 4 3 24
45 วัดสำโรงเหนือ 9 9 2 3 20
46 วัดบางหัวเสือ 8 7 9 10 24
47 วัดครุใน 8 7 7 5 22
48 ศิริวิทยา 8 7 2 4 17
49 เซนต์ราฟาแอล 8 6 9 10 23
50 สุขเจริญผลแพรกษา 7 14 10 11 31
51 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 7 13 5 7 25
52 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 7 10 10 7 27
53 คลองสองพี่น้อง 7 10 7 4 24
54 วัดบางหญ้าแพรก 7 6 5 7 18
55 วัดแหลมฟ้าผ่า 7 4 3 2 14
56 บ้านบางจาก 7 3 2 0 12
57 วัดครุนอก 7 1 12 9 20
58 พิบูลประชาบาล 6 14 5 8 25
59 บ้านขุนสมุทรไทย 6 11 7 6 24
60 ปราณีเนาวบุตร 6 11 6 12 23
61 วัดมหาวงษ์ 6 10 3 3 19
62 คลองสำโรง 6 8 3 2 17
63 วัดปุณหังสนาวาส 6 7 14 8 27
64 อาษาวิทยา 6 4 4 7 14
65 วัดคู่สร้าง 6 3 3 9 12
66 วัดป่าเกด 6 2 2 1 10
67 เซนต์โยเซฟบางนา 6 1 1 0 8
68 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ 6 0 1 1 7
69 เซนต์แมรี่ 5 13 11 12 29
70 คลองเสาธง 5 8 8 17 21
71 วัดบางกระสอบ 5 7 9 8 21
72 วัดกลาง 5 7 5 10 17
73 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 5 7 3 8 15
74 วัดแค 5 6 5 6 16
75 ทรงสรรพวิทย์ 5 5 2 5 12
76 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 5 4 5 7 14
77 นพคุณวิทยา 4 11 13 12 28
78 วัดคลองเก้า 4 9 13 10 26
79 คลองบางปู 4 5 6 8 15
80 วัดบางนางเกรง 4 5 6 7 15
81 วัดแหลม 4 3 3 5 10
82 วัดบางขมิ้น 3 4 6 11 13
83 เซนต์โยเซฟทิพวัล 3 4 3 3 10
84 แพรกษาวิเทศศึกษา 3 3 1 1 7
85 สิริวุฒิวิทยา 3 2 0 4 5
86 วัดกองแก้ว 2 7 7 5 16
87 นิลรัตน์อนุสรณ์ 2 7 6 5 15
88 เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) 2 5 5 4 12
89 วัดบางกะเจ้ากลาง 2 4 4 3 10
90 วัดท้องคุ้ง 2 4 0 1 6
91 เยาวนารีคริสเตียน 2 3 5 2 10
92 เฉลิมไฉไลวิทยา 2 3 4 9 9
93 วัดราษฎร์รังสรรค์ 2 3 0 3 5
94 ประภามนตรี 2 2 2 1 6 5
95 วัดคลองมอญ 2 1 7 4 10
96 วัดบางน้ำผึ้งใน 2 1 1 0 4
97 สุมานัน 2 0 3 0 5
98 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 1 4 2 7 7
99 สันติดรุณ 1 3 11 11 15
100 บ้านขุนสมุทร 1 0 2 2 3
101 เทศบาลวัดแค 1 0 0 0 1
102 ชุมชนวัดสาขลา 0 6 4 2 10
103 วัดบางน้ำผึ้งนอก 0 4 3 0 7
104 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 2 1 0 3
105 วัดคันลัด 0 1 5 3 6
106 วัดรวก 0 1 0 1 1
107 สิริศึกษา 0 1 0 0 1
108 วัดบางด้วน 0 0 0 1 0
109 วัดบางกอบัว 0 0 0 0 0
110 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 0 0 0 0 0
รวม 1,044 888 726 739 3,397