สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 61 25 18 13 104
2 วัดแพรกษา 39 13 9 19 61
3 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 35 13 11 18 59
4 วัดสวนส้ม 29 11 11 8 51
5 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 28 19 12 12 59
6 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 27 16 11 8 54
7 วัดชมนิมิตร 24 15 7 5 46
8 พร้านีลวัชระ 22 14 8 4 44
9 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 22 13 13 11 48
10 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 20 16 15 11 51
11 วัดด่านสำโรง 19 16 7 8 42
12 อำนวยวิทย์ 18 7 7 6 32
13 บ้านคลองหลวง 17 15 12 15 44
14 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 17 7 5 4 29
15 คลองมหาวงก์ 16 18 9 13 43
16 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 15 21 13 10 49
17 ศรีวิทยาปากน้ำ 15 13 10 8 38
18 วัดไตรสามัคคี 14 11 18 13 43
19 วัดไตรมิตรวราราม 14 9 8 7 31
20 สุขเจริญผล 14 8 4 9 26
21 วัดโยธินประดิษฐ์ 14 6 16 5 36
22 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 13 18 12 8 43
23 ดรุณรัตน์ 13 12 18 11 43
24 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 13 12 17 16 42
25 ดิษลี 12 8 5 6 25
26 พลอยจาตุรจินดา 12 3 10 7 25
27 วัดบางฝ้าย 11 17 9 13 37
28 คลองแสนสุข 11 15 13 10 39
29 คลองใหม่ 11 14 18 18 43
30 ป้วยฮั้ว 11 13 8 9 32
31 บุรารักษ์ 11 11 8 8 30
32 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 11 9 5 5 25
33 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 14 7 0 31
34 ทรงวิทยา 10 12 6 7 28
35 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 10 11 5 6 26
36 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 10 9 7 11 26
37 วัดใหญ่ 10 9 7 7 26
38 วัดบางโปรง 10 9 2 7 21
39 ศึกษาสรรค์ 10 8 10 8 28
40 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 9 13 7 12 29
41 คลองบางปิ้ง 9 11 7 10 27
42 เทศบาล 2 (วัดใน) 9 11 4 3 24
43 วัดสำโรงเหนือ 9 9 2 3 20
44 วัดสุขกร 9 8 7 8 24
45 คลองนาเกลือน้อย 8 11 8 2 27
46 ศิริวิทยา 8 7 2 4 17
47 เซนต์ราฟาแอล 8 6 9 10 23
48 สุขเจริญผลแพรกษา 7 14 10 11 31
49 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 7 13 5 7 25
50 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 7 10 10 7 27
51 คลองสองพี่น้อง 7 10 7 4 24
52 วัดครุใน 7 7 7 5 21
53 วัดบางหญ้าแพรก 7 6 5 7 18
54 วัดแหลมฟ้าผ่า 7 4 3 2 14
55 วัดครุนอก 7 1 12 9 20
56 พิบูลประชาบาล 6 14 5 8 25
57 ปราณีเนาวบุตร 6 11 6 12 23
58 วัดมหาวงษ์ 6 10 3 3 19
59 คลองสำโรง 6 8 3 2 17
60 วัดปุณหังสนาวาส 6 7 14 8 27
61 อาษาวิทยา 6 4 4 7 14
62 บ้านบางจาก 6 3 2 0 11
63 วัดป่าเกด 6 2 2 1 10
64 เซนต์โยเซฟบางนา 6 1 1 0 8
65 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ 6 0 1 1 7
66 เซนต์แมรี่ 5 13 11 12 29
67 บ้านขุนสมุทรไทย 5 11 7 6 23
68 คลองเสาธง 5 8 8 17 21
69 วัดบางกระสอบ 5 7 9 8 21
70 วัดกลาง 5 7 5 10 17
71 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 5 7 3 8 15
72 ทรงสรรพวิทย์ 5 5 2 5 12
73 วัดคู่สร้าง 5 3 3 9 11
74 นพคุณวิทยา 4 11 13 12 28
75 วัดคลองเก้า 4 8 12 10 24
76 วัดแค 4 6 5 6 15
77 คลองบางปู 4 5 6 8 15
78 วัดบางนางเกรง 4 5 6 7 15
79 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 4 4 5 7 13
80 วัดแหลม 4 3 3 5 10
81 วัดบางหัวเสือ 3 6 9 10 18
82 วัดบางขมิ้น 3 4 6 11 13
83 เซนต์โยเซฟทิพวัล 3 4 3 3 10
84 แพรกษาวิเทศศึกษา 3 3 1 1 7
85 สิริวุฒิวิทยา 3 2 0 4 5
86 วัดกองแก้ว 2 7 7 5 16
87 นิลรัตน์อนุสรณ์ 2 7 6 5 15
88 เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) 2 5 5 4 12
89 วัดบางกะเจ้ากลาง 2 4 4 3 10
90 วัดท้องคุ้ง 2 4 0 1 6
91 เยาวนารีคริสเตียน 2 3 5 2 10
92 เฉลิมไฉไลวิทยา 2 3 4 9 9
93 วัดราษฎร์รังสรรค์ 2 3 0 3 5
94 ประภามนตรี 2 2 2 1 6 5
95 วัดคลองมอญ 2 1 7 4 10
96 วัดบางน้ำผึ้งใน 2 1 1 0 4
97 สุมานัน 2 0 3 0 5
98 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 1 4 2 7 7
99 สันติดรุณ 1 3 11 11 15
100 บ้านขุนสมุทร 1 0 2 2 3
101 เทศบาลวัดแค 1 0 0 0 1
102 ชุมชนวัดสาขลา 0 6 4 2 10
103 วัดบางน้ำผึ้งนอก 0 4 3 0 7
104 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 2 1 0 3
105 วัดคันลัด 0 1 5 3 6
106 วัดรวก 0 1 0 1 1
107 สิริศึกษา 0 1 0 0 1
108 วัดบางด้วน 0 0 0 1 0
109 วัดบางกอบัว 0 0 0 0 0
110 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 0 0 0 0 0
รวม 975 875 725 738 3,313