สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 25 23 13 61 61 25 18 13 104
2 วัดชมนิมิตร 13 1 3 17 24 15 7 5 46
3 วัดแพรกษา 11 9 9 29 39 13 9 19 61
4 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 11 8 4 23 35 13 11 18 59
5 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 7 6 3 16 20 16 15 11 51
6 วัดสวนส้ม 5 3 4 12 29 11 11 8 51
7 อำนวยวิทย์ 5 3 4 12 18 7 7 6 32
8 วัดด่านสำโรง 5 2 3 10 19 16 7 8 42
9 ป้วยฮั้ว 5 0 2 7 11 13 8 9 32
10 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 4 8 5 17 22 13 13 11 48
11 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 4 5 4 13 15 21 13 10 49
12 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 4 5 2 11 17 7 5 4 29
13 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 4 4 8 16 28 19 12 12 59
14 วัดสุขกร 4 1 3 8 9 8 7 8 24
15 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 3 5 4 12 27 16 11 8 54
16 วัดไตรมิตรวราราม 3 5 4 12 14 9 8 7 31
17 วัดไตรสามัคคี 3 4 2 9 14 11 18 13 43
18 พร้านีลวัชระ 3 3 5 11 22 14 8 4 44
19 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 3 3 5 11 11 9 5 5 25
20 วัดบางโปรง 3 3 1 7 10 9 2 7 21
21 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 3 1 2 6 9 13 7 12 29
22 เทศบาล 2 (วัดใน) 3 0 2 5 9 11 4 3 24
23 วัดแหลมฟ้าผ่า 2 5 1 8 7 4 3 2 14
24 พลอยจาตุรจินดา 2 4 2 8 12 3 10 7 25
25 คลองใหม่ 2 4 2 8 11 14 18 18 43
26 ดิษลี 2 4 0 6 12 8 5 6 25
27 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 2 4 0 6 10 11 5 6 26
28 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 3 3 8 10 14 7 0 31
29 บ้านคลองหลวง 2 3 0 5 17 15 12 15 44
30 วัดโยธินประดิษฐ์ 2 2 2 6 14 6 16 5 36
31 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ 2 2 1 5 6 0 1 1 7
32 คลองนาเกลือน้อย 2 1 4 7 8 11 8 2 27
33 วัดใหญ่ 2 1 3 6 10 9 7 7 26
34 ดรุณรัตน์ 2 1 2 5 13 12 18 11 43
35 ทรงวิทยา 2 1 1 4 10 12 6 7 28
36 เซนต์โยเซฟบางนา 2 1 1 4 6 1 1 0 8
37 วัดสำโรงเหนือ 2 1 0 3 9 9 2 3 20
38 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 2 1 0 3 7 13 5 7 25
39 คลองสองพี่น้อง 2 1 0 3 7 10 7 4 24
40 วัดคลองเก้า 2 1 0 3 4 8 12 10 24
41 คลองบางปิ้ง 2 0 2 4 9 11 7 10 27
42 ศรีวิทยาปากน้ำ 1 6 1 8 15 13 10 8 38
43 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 1 5 2 8 13 12 17 16 42
44 คลองมหาวงก์ 1 3 2 6 16 18 9 13 43
45 สุขเจริญผลแพรกษา 1 3 1 5 7 14 10 11 31
46 คลองแสนสุข 1 1 3 5 11 15 13 10 39
47 วัดครุใน 1 1 2 4 7 7 7 5 21
48 อาษาวิทยา 1 1 1 3 6 4 4 7 14
49 วัดบางหญ้าแพรก 1 1 0 2 7 6 5 7 18
50 พิบูลประชาบาล 1 0 1 2 6 14 5 8 25
51 วัดปุณหังสนาวาส 1 0 1 2 6 7 14 8 27
52 วัดกลาง 1 0 1 2 5 7 5 10 17
53 ประภามนตรี 2 1 0 1 2 2 2 1 6 5
54 เซนต์ราฟาแอล 1 0 0 1 8 6 9 10 23
55 เทศบาลวัดแค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 0 3 1 4 13 18 12 8 43
57 ศึกษาสรรค์ 0 3 1 4 10 8 10 8 28
58 ศิริวิทยา 0 3 1 4 8 7 2 4 17
59 ปราณีเนาวบุตร 0 2 1 3 6 11 6 12 23
60 วัดป่าเกด 0 2 1 3 6 2 2 1 10
61 วัดบางฝ้าย 0 2 0 2 11 17 9 13 37
62 สุขเจริญผล 0 1 2 3 14 8 4 9 26
63 บุรารักษ์ 0 1 1 2 11 11 8 8 30
64 ทรงสรรพวิทย์ 0 1 1 2 5 5 2 5 12
65 เซนต์แมรี่ 0 1 0 1 5 13 11 12 29
66 วัดคู่สร้าง 0 1 0 1 5 3 3 9 11
67 วัดแหลม 0 1 0 1 4 3 3 5 10
68 เซนต์โยเซฟทิพวัล 0 1 0 1 3 4 3 3 10
69 สิริวุฒิวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 4 5
70 วัดท้องคุ้ง 0 1 0 1 2 4 0 1 6
71 เยาวนารีคริสเตียน 0 1 0 1 2 3 5 2 10
72 วัดครุนอก 0 0 3 3 7 1 12 9 20
73 วัดมหาวงษ์ 0 0 2 2 6 10 3 3 19
74 คลองสำโรง 0 0 2 2 6 8 3 2 17
75 วัดแค 0 0 2 2 4 6 5 6 15
76 วัดบางขมิ้น 0 0 2 2 3 4 6 11 13
77 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 0 0 1 1 7 10 10 7 27
78 บ้านขุนสมุทรไทย 0 0 1 1 5 11 7 6 23
79 วัดบางกระสอบ 0 0 1 1 5 7 9 8 21
80 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 0 0 1 1 5 7 3 8 15
81 คลองบางปู 0 0 1 1 4 5 6 8 15
82 วัดบางนางเกรง 0 0 1 1 4 5 6 7 15
83 แพรกษาวิเทศศึกษา 0 0 1 1 3 3 1 1 7
84 เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) 0 0 1 1 2 5 5 4 12
85 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 0 1 1 2 3 4 9 9
86 วัดบางน้ำผึ้งใน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
87 สิริศึกษา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
88 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 0 0 0 0 10 9 7 11 26
89 บ้านบางจาก 0 0 0 0 6 3 2 0 11
90 คลองเสาธง 0 0 0 0 5 8 8 17 21
91 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 4 11 13 12 28
92 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 0 0 0 0 4 4 5 7 13
93 วัดบางหัวเสือ 0 0 0 0 3 6 9 10 18
94 วัดกองแก้ว 0 0 0 0 2 7 7 5 16
95 นิลรัตน์อนุสรณ์ 0 0 0 0 2 7 6 5 15
96 วัดบางกะเจ้ากลาง 0 0 0 0 2 4 4 3 10
97 วัดราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 2 3 0 3 5
98 วัดคลองมอญ 0 0 0 0 2 1 7 4 10
99 สุมานัน 0 0 0 0 2 0 3 0 5
100 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 0 0 0 0 1 4 2 7 7
101 สันติดรุณ 0 0 0 0 1 3 11 11 15
102 บ้านขุนสมุทร 0 0 0 0 1 0 2 2 3
103 ชุมชนวัดสาขลา 0 0 0 0 0 6 4 2 10
104 วัดบางน้ำผึ้งนอก 0 0 0 0 0 4 3 0 7
105 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
106 วัดคันลัด 0 0 0 0 0 1 5 3 6
107 วัดรวก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
108 วัดบางด้วน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 วัดบางกอบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 183 188 163 534 975 875 725 738 2,575