สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นาคดีอนุสรณ์ 28 23 13 64 64 25 18 13 107
2 วัดชมนิมิตร 18 2 4 24 30 16 7 5 53
3 วัดแพรกษา 11 9 9 29 39 13 9 19 61
4 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 11 8 4 23 35 13 11 18 59
5 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 8 6 3 17 21 17 15 11 53
6 วัดสวนส้ม 7 3 5 15 32 12 11 8 55
7 วัดด่านสำโรง 6 6 6 18 26 17 7 8 50
8 อนุบาลสุขสวัสดิ์ 5 6 1 12 20 19 12 9 51
9 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 5 4 8 17 29 19 12 12 60
10 วัดไตรสามัคคี 5 4 2 11 17 13 18 13 48
11 อำนวยวิทย์ 5 3 4 12 18 7 7 6 32
12 ป้วยฮั้ว 5 0 2 7 11 13 8 9 32
13 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 4 8 5 17 22 13 13 11 48
14 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 4 5 4 13 15 21 13 10 49
15 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 4 5 2 11 17 7 5 4 29
16 พร้านีลวัชระ 4 3 5 12 23 14 8 4 45
17 คลองนาเกลือน้อย 4 3 4 11 12 11 8 2 31
18 วัดใหญ่ 4 2 3 9 14 9 7 7 30
19 วัดสุขกร 4 2 3 9 10 8 7 8 25
20 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 3 6 5 14 30 16 11 8 57
21 วัดไตรมิตรวราราม 3 5 4 12 14 9 8 7 31
22 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 3 3 5 11 11 9 5 5 25
23 วัดบางโปรง 3 3 1 7 10 9 2 7 21
24 บ้านคลองหลวง 3 3 0 6 18 15 12 15 45
25 วัดบางหัวเสือ 3 2 0 5 8 7 9 10 24
26 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 3 1 2 6 9 13 7 12 29
27 เทศบาล 2 (วัดใน) 3 0 2 5 9 11 4 3 24
28 วัดแหลมฟ้าผ่า 2 5 1 8 7 4 3 2 14
29 คลองใหม่ 2 4 3 9 12 14 18 18 44
30 พลอยจาตุรจินดา 2 4 2 8 12 3 10 7 25
31 ดิษลี 2 4 0 6 12 8 5 6 25
32 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 2 4 0 6 10 11 5 6 26
33 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 3 3 8 10 14 7 0 31
34 ดรุณรัตน์ 2 2 2 6 14 12 18 11 44
35 วัดโยธินประดิษฐ์ 2 2 2 6 14 6 16 5 36
36 คลองบางปิ้ง 2 2 2 6 11 12 7 10 30
37 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ 2 2 1 5 6 0 1 1 7
38 คลองแสนสุข 2 1 3 6 12 15 13 10 40
39 ทรงวิทยา 2 1 1 4 10 12 6 7 28
40 เซนต์โยเซฟบางนา 2 1 1 4 6 1 1 0 8
41 วัดคลองเก้า 2 1 1 4 4 9 13 10 26
42 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 2 1 0 3 14 10 7 11 31
43 วัดสำโรงเหนือ 2 1 0 3 9 9 2 3 20
44 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 2 1 0 3 7 13 5 7 25
45 คลองสองพี่น้อง 2 1 0 3 7 10 7 4 24
46 ป้อมพระจุลจอมเกล้า 1 6 2 9 14 13 17 16 44
47 ศรีวิทยาปากน้ำ 1 6 1 8 15 13 10 8 38
48 คลองมหาวงก์ 1 3 2 6 16 18 9 13 43
49 สุขเจริญผลแพรกษา 1 3 1 5 7 14 10 11 31
50 วัดครุใน 1 1 2 4 8 7 7 5 22
51 อาษาวิทยา 1 1 1 3 6 4 4 7 14
52 วัดบางหญ้าแพรก 1 1 0 2 7 6 5 7 18
53 วัดคู่สร้าง 1 1 0 2 6 3 3 9 12
54 วัดแค 1 0 2 3 5 6 5 6 16
55 พิบูลประชาบาล 1 0 1 2 6 14 5 8 25
56 บ้านขุนสมุทรไทย 1 0 1 2 6 11 7 6 24
57 วัดปุณหังสนาวาส 1 0 1 2 6 7 14 8 27
58 วัดกลาง 1 0 1 2 5 7 5 10 17
59 ประภามนตรี 2 1 0 1 2 2 2 1 6 5
60 เซนต์ราฟาแอล 1 0 0 1 8 6 9 10 23
61 บ้านบางจาก 1 0 0 1 7 3 2 0 12
62 เทศบาลวัดแค 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดบางฝ้าย 0 3 1 4 14 18 9 13 41
64 ศึกษาสรรค์ 0 3 1 4 10 8 10 8 28
65 ศิริวิทยา 0 3 1 4 8 7 2 4 17
66 ปราณีเนาวบุตร 0 2 1 3 6 11 6 12 23
67 วัดป่าเกด 0 2 1 3 6 2 2 1 10
68 สุขเจริญผล 0 1 2 3 14 8 4 9 26
69 บุรารักษ์ 0 1 1 2 11 11 8 8 30
70 ทรงสรรพวิทย์ 0 1 1 2 5 5 2 5 12
71 เซนต์แมรี่ 0 1 0 1 5 13 11 12 29
72 วัดแหลม 0 1 0 1 4 3 3 5 10
73 เซนต์โยเซฟทิพวัล 0 1 0 1 3 4 3 3 10
74 สิริวุฒิวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 4 5
75 วัดท้องคุ้ง 0 1 0 1 2 4 0 1 6
76 เยาวนารีคริสเตียน 0 1 0 1 2 3 5 2 10
77 วัดครุนอก 0 0 3 3 7 1 12 9 20
78 วัดมหาวงษ์ 0 0 2 2 6 10 3 3 19
79 คลองสำโรง 0 0 2 2 6 8 3 2 17
80 วัดบางขมิ้น 0 0 2 2 3 4 6 11 13
81 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 0 0 1 1 7 10 10 7 27
82 วัดบางกระสอบ 0 0 1 1 5 7 9 8 21
83 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 0 0 1 1 5 7 3 8 15
84 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 0 0 1 1 5 4 5 7 14
85 คลองบางปู 0 0 1 1 4 5 6 8 15
86 วัดบางนางเกรง 0 0 1 1 4 5 6 7 15
87 แพรกษาวิเทศศึกษา 0 0 1 1 3 3 1 1 7
88 เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) 0 0 1 1 2 5 5 4 12
89 เฉลิมไฉไลวิทยา 0 0 1 1 2 3 4 9 9
90 วัดบางน้ำผึ้งใน 0 0 1 1 2 1 1 0 4
91 สิริศึกษา 0 0 1 1 0 1 0 0 1
92 คลองเสาธง 0 0 0 0 5 8 8 17 21
93 นพคุณวิทยา 0 0 0 0 4 11 13 12 28
94 วัดกองแก้ว 0 0 0 0 2 7 7 5 16
95 นิลรัตน์อนุสรณ์ 0 0 0 0 2 7 6 5 15
96 วัดบางกะเจ้ากลาง 0 0 0 0 2 4 4 3 10
97 วัดราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 2 3 0 3 5
98 วัดคลองมอญ 0 0 0 0 2 1 7 4 10
99 สุมานัน 0 0 0 0 2 0 3 0 5
100 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง 0 0 0 0 1 4 2 7 7
101 สันติดรุณ 0 0 0 0 1 3 11 11 15
102 บ้านขุนสมุทร 0 0 0 0 1 0 2 2 3
103 ชุมชนวัดสาขลา 0 0 0 0 0 6 4 2 10
104 วัดบางน้ำผึ้งนอก 0 0 0 0 0 4 3 0 7
105 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
106 วัดคันลัด 0 0 0 0 0 1 5 3 6
107 วัดรวก 0 0 0 0 0 1 0 1 1
108 วัดบางด้วน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
109 วัดบางกอบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 219 209 173 601 1,044 888 726 739 2,658