กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
4 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
5 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
6 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4
5 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
6 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
7 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
8 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
9 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
10 วัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
11 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
12 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
13 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
14 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
15 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
16 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
5 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
6 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
7 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
8 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
3 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
5 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
6 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
7 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
8 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
9 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
10 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
4 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
5 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
6 วัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
7 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
8 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4
5 วัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5
6 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5
7 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
8 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
9 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
10 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
11 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
12 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
13 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
14 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
15 แพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 4
5 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 5
6 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 6
7 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
8 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 4
5 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 5
6 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 6

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 สิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 4
5 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 5
6 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6
7 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7
8 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7
9 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7
10 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7
11 เยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 7
12 ป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12
13 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12
14 วัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12
15 วัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12
16 เฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 12
17 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 17
18 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 17
19 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 19
20 วัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 19
21 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 19
22 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 19
23 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 23
24 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 23
25 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 23
26 คลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 26
27 คลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 26
28 บ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 26
29 วัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 26
30 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 30
31 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 30
32 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 30
33 วัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 30
34 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 34
35 ชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 34
36 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 34
37 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 37
38 เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 37
39 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 39
40 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 40
41 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 40
42 อำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 40
43 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 43
44 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 43
45 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 45
46 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 46
47 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 46
48 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 48
49 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49
50 คลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49
51 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49
52 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49
53 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 49
54 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 54
55 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 54
56 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 54
57 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57
58 พลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57
59 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57
60 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60
61 วัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60
62 พิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 62
63 วัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 63
64 วัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 64
65 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 64
66 บ้านขุนสมุทร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 66
67 วัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 66
68 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 68
69 วัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 68
70 วัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 68
71 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 68
72 วัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 72
73 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 73
74 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 73
75 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 75
76 วัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 75
77 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 77
78 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
79 ทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
80 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
81 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
82 ศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
83 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 4
5 แพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 4
6 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6
7 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 6
8 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 8
9 วัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 9
10 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 10
11 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 10
12 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 12
13 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 12
14 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 14
15 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 15
16 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 15
17 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 15
18 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 18
19 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 19
20 ป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 20
21 เยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 20
22 วัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 22
23 วัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 22
24 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 24
25 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 24
26 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 24
27 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 24
28 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 28
29 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 29
30 อำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 29
31 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 31
32 วัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 31
33 คลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 33
34 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 33
35 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 33
36 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 33
37 พิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 37
38 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 37
39 ศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 37
40 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 40
41 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 41
42 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 41
43 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 43
44 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 44
45 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 45
46 ชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 46
47 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 47
48 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 48
49 เฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51 เข้าร่วม 48
50 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 50
51 วัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 50
52 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 49 เข้าร่วม 52
53 ทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 49 เข้าร่วม 52
54 วัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 54
55 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 55
56 คลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 55
57 เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 47 เข้าร่วม 55
58 คลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 58
59 พลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 58
60 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 46 เข้าร่วม 58
61 บ้านขุนสมุทร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61
62 บ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61
63 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61
64 วัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61
65 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61
66 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 61
67 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 67
68 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 43 เข้าร่วม 68
69 วัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 41 เข้าร่วม 69
70 วัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 41 เข้าร่วม 69
71 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 39 เข้าร่วม 71
72 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 72
73 วัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 37 เข้าร่วม 73
74 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 37 เข้าร่วม 73
75 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 75
76 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 76
77 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
78 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
79 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
80 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
81 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
82 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
83 สิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
84 เทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 5
6 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 6
7 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 6
8 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 6
9 ดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 9
10 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 10
11 คลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 10
12 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 10
13 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 13
14 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 14
15 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 14
16 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 16
17 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 16
18 วัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 18
19 วัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 18
20 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 18
21 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21
22 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21
23 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21
24 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21
25 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21
26 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21
27 วัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 21
28 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 28
29 วัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 28
30 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 28
31 เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 31
32 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 31
33 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 33
34 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 33
35 ทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 35
36 วัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 36
37 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 37
38 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 37
39 คลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 39
40 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 39
41 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 41
42 ชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 41
43 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 41
44 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 41
45 ป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 45
46 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 45
47 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
48 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
49 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
50 วัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
51 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
52 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
53 วัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
54 วัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
55 วัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
56 วัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
57 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
58 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
59 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 47
60 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 60
61 บ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 61
62 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 61
63 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
64 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
65 พลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
66 พิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
67 วัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
68 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
69 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
70 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
71 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
72 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 63
73 คลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
74 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
75 วัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
76 วัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
77 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง 4
5 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง 5
6 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง 5
7 คลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 7
8 บ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 7
9 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง 7
10 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 10
11 ดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 10
12 วัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 10
13 ป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13
14 พลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13
15 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13
16 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13
17 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13
18 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 13
19 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 19
20 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20
21 วัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20
22 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20
23 วัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20
24 วัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20
25 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 20
26 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 26
27 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 26
28 เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 26
29 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 29
30 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 29
31 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 29
32 บ้านขุนสมุทร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32
33 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32
34 วัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32
35 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32
36 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32
37 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 37
38 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 37
39 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 37
40 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 40
41 วัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 41
42 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 42
43 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 42
44 ทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 44
45 วัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 45
46 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 46
47 วัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 46
48 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 46
49 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 49
50 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 49
51 อำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 49
52 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52
53 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52
54 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52
55 พิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52
56 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52
57 วัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 52
58 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 58
59 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 58
60 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 60
61 ชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 61
62 บ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 62
63 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 62
64 วัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 64
65 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 64
66 เทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 64
67 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 67
68 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
69 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
70 วัดรวก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4
5 ทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 5
6 เทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 5
7 สิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7
8 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7
9 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7
10 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7
11 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 7
12 บ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 12
13 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 12
14 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 12
15 พิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 15
16 วัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 15
17 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 15
18 ดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18
19 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18
20 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18
21 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18
22 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 18
23 ป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 23
24 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 24
25 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 24
26 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 26
27 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 27
28 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 28
29 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
30 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
31 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
32 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
33 วัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
34 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
35 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
36 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
37 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
38 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
39 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 29
40 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 40
41 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41
42 คลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41
43 บ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41
44 วัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 41
45 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 45
46 วัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 45
47 ชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 47
48 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 47
49 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49
50 พลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49
51 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49
52 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49
53 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 49
54 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54
55 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54
56 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54
57 อำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 54
58 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58
59 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58
60 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58
61 อนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58
62 เฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 58
63 วัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63
64 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63
65 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63
66 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63
67 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 67
68 วัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 67
69 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 67
70 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 70
71 วัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 42 เข้าร่วม 71
72 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
73 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
74 วัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4
5 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4
6 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4
7 คลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 7
8 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 8
10 วัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 10
11 วัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 10
12 ดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 12
13 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 12
14 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 12
15 วัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 12
16 พิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 16
17 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 16
18 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18
19 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18
20 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18
21 วัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18
22 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18
23 สิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18
24 เยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 18
25 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 25
26 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 25
27 วัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 25
28 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 28
29 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 28
30 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 30
31 นิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 30
32 บ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 30
33 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33
34 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33
35 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33
36 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33
37 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33
38 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 33
39 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 39
40 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 39
41 ป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 41
42 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 41
43 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 41
44 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 44
45 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 44
46 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 44
47 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 44
48 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 48
49 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 49
50 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 49
51 วัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 49
52 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 49
53 ชุมชนวัดสาขลา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 53
54 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 53
55 เฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 53
56 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 53
57 พลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57
58 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57
59 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 57
60 ทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60
61 วัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60
62 วัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 60
63 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 63
64 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59 เข้าร่วม 64
65 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 65
66 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 65
67 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 67
68 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 67
69 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 67
70 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 67
71 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 71
72 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 71
73 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 73
74 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 74
75 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 74
76 คลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 76
77 วัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 76
78 วัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 78
79 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
80 วัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 4
5 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 5
6 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 6
7 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 7
8 พลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 8
9 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 9
10 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 10
11 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 11
12 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 12
13 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 13
14 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 13
15 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 15

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 7
8 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 7
9 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 9
10 เทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 10
11 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 11
12 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 11
13 อำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 11
14 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 11
15 ป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15
16 วัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15
17 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15
18 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 18
19 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 19
20 คลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 20
21 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 20
22 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 20
23 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 20
24 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 24
25 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 24
26 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 24
27 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 24
28 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 28
29 วัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 29
30 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 29
31 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
32 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
33 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
34 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
35 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
36 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
37 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
38 วัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
39 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
40 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
41 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
42 วัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
43 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
44 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
45 วัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
46 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
47 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
48 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
49 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
50 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
51 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
52 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
53 พิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 4
5 เซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 4
6 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 6
7 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 7
8 เทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 7
9 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 9
10 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 9
11 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 11
12 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 11
13 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 11
14 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 14
15 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 14
16 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 14
17 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 17
18 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 17
19 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 19
20 เทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 20
21 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 21
22 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 21
23 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 21
24 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 24
25 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 24
26 วัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 26
27 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 26
28 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 28
29 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 28
30 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 28
31 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 28
32 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 28
33 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 33
34 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 33
35 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 33
36 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 36
37 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 37
38 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 37
39 วัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 37
40 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 40
41 คลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 41
42 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 42
43 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 42
44 ทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 44
45 วัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 45
46 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 46
47 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 47
48 เฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 47
49 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 45 เข้าร่วม 49
50 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 29 เข้าร่วม 50
51 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 29 เข้าร่วม 50
52 วัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
53 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
54 วัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
55 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
56 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
57 วัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.5 ทอง ชนะเลิศ
2 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 4
5 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 5
6 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 6
7 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 6
8 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63.5 ทองแดง 8
9 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60.5 ทองแดง 9
10 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59 เข้าร่วม 10
11 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59 เข้าร่วม 10
12 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 12
13 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 51.5 เข้าร่วม 13
14 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 14
15 เซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 14
16 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 16
17 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44.5 เข้าร่วม 17
18 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36.5 เข้าร่วม 18
19 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 33.5 เข้าร่วม 19
20 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 33.5 เข้าร่วม 19
21 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 29.5 เข้าร่วม 21
22 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 23 เข้าร่วม 22
23 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 21 เข้าร่วม 23
24 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15.5 เข้าร่วม 24
25 ดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15 เข้าร่วม 25

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94.66 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.31 ทอง 4
5 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.98 ทอง 5
6 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.64 ทอง 6
7 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.99 ทอง 7
8 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87.99 ทอง 8
9 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.65 ทอง 9
10 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.65 ทอง 9
11 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.69 ทอง 11
12 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.65 ทอง 12
13 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.31 ทอง 13
14 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.31 ทอง 13
15 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.32 ทอง 15
16 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.31 ทอง 16
17 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.64 เงิน 17
18 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.99 เงิน 18
19 คลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.98 เงิน 19
20 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.33 เงิน 20
21 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.31 เงิน 21
22 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.32 เงิน 22
23 พิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.98 เงิน 23
24 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.33 เงิน 24
25 วัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
26 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4
5 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 5
6 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 6
7 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 7
8 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 8
9 พิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 8
10 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 8
11 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11
12 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 12
13 เทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 12
14 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 14
15 เซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 15
16 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 16
17 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 16
18 อำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 16
19 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19
20 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19
21 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19
22 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19
23 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 19
24 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 24
25 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 24
26 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 24
27 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 27
28 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 27
29 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 27
30 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 30
31 คลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 31
32 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 31
33 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 33
34 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 34
35 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 35
36 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 59 เข้าร่วม 36
37 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 37
38 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 37
39 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 37
40 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 37
41 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 41
42 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 42
43 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 43
44 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 2 เข้าร่วม 44
45 วัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 2 เข้าร่วม 44
46 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
47 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
48 วัดบางด้วน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
49 วัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
50 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
51 เฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
52 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 4
5 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 4
6 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 4
7 วัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 7
8 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 8
9 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 9
10 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 10
11 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11
12 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11
13 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 13
14 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 13
15 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15
16 คลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 16
17 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 16
18 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 18
19 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 18
20 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 20
21 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 21
22 อำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 21
23 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 23
24 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 23
25 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 23
26 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 26
27 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 26
28 วัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 26
29 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 29
30 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 29
31 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65 ทองแดง 29
32 คลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 32
33 วัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 33
34 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 61 ทองแดง 34
35 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 35
36 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 36
37 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
38 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
39 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
40 เซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 4
5 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 5
6 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 6
7 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63 ทองแดง 6
8 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57 เข้าร่วม 8
9 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 9
10 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 10
11 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 53 เข้าร่วม 11
12 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 12

ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 4
5 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 4
6 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 4
7 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 7
8 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 8
9 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 9
10 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 9
11 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 11
12 พลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 12
13 วัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 12
14 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 14
15 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 14
16 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 14
17 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 17
18 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 17

ภาษาไทย
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 4

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.5 ทอง ชนะเลิศ
2 เซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 4
5 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 5
6 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.5 เงิน 6
7 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.5 เงิน 7
8 เซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.5 เงิน 7
9 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.5 เงิน 9
10 เทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 10
11 คลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
12 คลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
13 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
14 คลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
15 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
16 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
17 ดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
18 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
19 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
20 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
21 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
22 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
23 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
24 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
25 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
26 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
27 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
28 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
29 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
30 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
31 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
32 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
33 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
34 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
35 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
36 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
37 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
38 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
39 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
40 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
41 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
42 เฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
43 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 11
44 วัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
45 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 ทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5
6 สุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 5
7 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 7
8 สุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน 7
9 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 9
10 อำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 9
11 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 11
12 ป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 12
13 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 12
14 บุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 14
15 วัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 14
16 สันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 14
17 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 35 เข้าร่วม 14
18 วัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18
19 วัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18
20 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18
21 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18
22 เซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 18
23 นพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 23
24 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 23
25 สิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 23
26 อาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 25 เข้าร่วม 23
27 บ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 27
28 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 27
29 วัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 27
30 คลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15 เข้าร่วม 30
31 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15 เข้าร่วม 30
32 ศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15 เข้าร่วม 30
33 เทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 15 เข้าร่วม 30
34 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34
35 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34
36 วัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34
37 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34
38 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34
39 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34
40 เซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 34
41 คลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41
42 ดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41
43 วัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41
44 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41
45 วัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41
46 เฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 41
47 คลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
48 ทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
49 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
50 วัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
51 วัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
52 วัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
53 วัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
54 วัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
55 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
56 เทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม
57 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
58 วัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
59 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
60 วัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 4
5 วัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 5
6 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 6
7 วัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 7
8 วัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 7
9 คลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -
10 คลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.7 ทอง 4
5 เซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 5
6 อัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.7 ทอง 6
7 พร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.7 ทอง 7
8 คลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 8
9 คลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.7 ทอง 9
10 ดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.3 ทอง 10
11 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.7 ทอง 11
12 ปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.3 เงิน 12