ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
13 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
14 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
15 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 8  
16 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
21 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 16  
22 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
24 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
25 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
26 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน