ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.44 ทอง 4  
5 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.63 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.25 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.89 เงิน 8  
9 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.25 เงิน 11  
12 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.56 เงิน 12  
13 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.5 เงิน 16  
17 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.44 เงิน 17  
18 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.11 เงิน 18  
19 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.78 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.89 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.44 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.11 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.11 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63.11 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62.89 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน