ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 98.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.63 ทอง 4  
5 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.13 เงิน 5  
6 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67.38 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน