ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 31 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 16 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 14 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 13 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 12 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 11 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 11 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 9 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 9 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 9 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 9 เข้าร่วม 16  
20 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 20  
25 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 20  
26 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 20  
27 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 20  
28 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 20  
29 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 7 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 7 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 7 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 7 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 7 เข้าร่วม 29  
34 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 6 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 6 เข้าร่วม 34  
36 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 6 เข้าร่วม 34  
37 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 6 เข้าร่วม 34  
38 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 6 เข้าร่วม 34  
39 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 6 เข้าร่วม 34  
40 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 6 เข้าร่วม 34  
41 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 6 เข้าร่วม 34  
42 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 5 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 4 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 4 เข้าร่วม 44  
46 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 4 เข้าร่วม 44  
47 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 4 เข้าร่วม 44  
48 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 4 เข้าร่วม 44  
49 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 4 เข้าร่วม 44  
50 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 4 เข้าร่วม 44  
51 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 3 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 3 เข้าร่วม 51  
53 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 3 เข้าร่วม 51  
54 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 3 เข้าร่วม 51  
55 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 3 เข้าร่วม 51  
56 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 3 เข้าร่วม 51  
57 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 3 เข้าร่วม 51  
58 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 3 เข้าร่วม 51  
59 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 2 เข้าร่วม 59  
60 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 2 เข้าร่วม 59  
61 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1 เข้าร่วม 61  
62 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1 เข้าร่วม 61  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน