ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 26 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 21 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 17 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 16 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน