ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน