ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 54 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 42 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
17 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
18 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
19 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 13  
20 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 20  
24 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 20  
25 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 20  
26 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 26  
30 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 26  
31 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 26  
32 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
34 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
35 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
36 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
37 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
38 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
39 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
40 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
41 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
42 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
43 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
44 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
45 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
46 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
47 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
48 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
49 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
50 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
51 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
52 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
53 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
54 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
55 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
56 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
57 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 32  
58 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
59 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
60 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน