ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 44 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 40 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
12 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
13 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 38 เข้าร่วม 8  
14 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 14  
17 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 36 เข้าร่วม 14  
18 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 18  
22 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 18  
23 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 18  
24 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 34 เข้าร่วม 18  
25 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดแหลม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 25  
29 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 30 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 28 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 28 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 28 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 26 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 26 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 26 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 26 เข้าร่วม 36  
40 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 26 เข้าร่วม 36  
41 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 26 เข้าร่วม 36  
42 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
44 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
45 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
46 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
47 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
48 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
49 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
50 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
51 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
52 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 24 เข้าร่วม 42  
53 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 22 เข้าร่วม 53  
54 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 22 เข้าร่วม 53  
55 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 22 เข้าร่วม 53  
56 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 22 เข้าร่วม 53  
57 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 57  
58 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 57  
59 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 57  
60 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 57  
61 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 57  
62 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 57  
63 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 57  
64 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 57  
65 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 20 เข้าร่วม 57  
66 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
67 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
68 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
69 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
70 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
71 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน