ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 18 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 18 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 14 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 12 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 10 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 8 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 6 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 2 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน