ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.67 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน