ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดครุใน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดบางด้วน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน