ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 56 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน