ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 55 เข้าร่วม 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน