ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแค สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.66 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.33 เงิน 14  
16 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.66 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.66 เงิน 16  
19 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.66 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75.66 เงิน 20  
22 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.66 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72.66 เงิน 25  
27 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71.33 เงิน 28  
30 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 70.33 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.66 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.66 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.33 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 63.66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 58 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 57.33 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 43.66 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน