ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 52 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
7 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน