ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนประภามนตรี 2 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  
12 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน