ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 4  
7 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 7  
12 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 7  
13 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 13  
16 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 13  
17 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 17  
19 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 17  
20 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 17  
21 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 21  
22 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 21  
25 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 21  
26 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 21  
27 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 27  
30 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 27  
31 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 27  
32 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
34 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
35 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
36 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
37 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
38 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
39 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
40 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
41 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
42 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
43 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 32  
44 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
45 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
46 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
47 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
48 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
49 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
50 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
51 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
52 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
53 โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 44  
54 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 54  
55 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 54  
56 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 54  
57 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 54  
58 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 58  
59 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 58  
60 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 58  
61 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 58  
62 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 62  
63 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 62  
64 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 62  
65 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 62  
66 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 66  
67 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 66  
68 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 74 เงิน 68  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน