ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 7  
9 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 7  
11 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 11  
14 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 11  
15 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 11  
16 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 11  
17 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86 ทอง 11  
18 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนวัดบางขมิ้น สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
23 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
24 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
25 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
26 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
27 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85 ทอง 18  
28 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 28  
31 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84 ทอง 28  
32 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
35 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
36 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
37 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
38 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 32  
39 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
40 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
41 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
42 โรงเรียนบ้านบางจาก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
43 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
44 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
45 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
46 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
47 โรงเรียนสุมานัน สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
48 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 39  
49 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 49  
50 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 49  
51 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 49  
52 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 49  
53 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 49  
54 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 49  
55 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 49  
56 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 49  
57 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 49  
58 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 58  
59 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 58  
60 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 58  
61 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 58  
62 โรงเรียนวัดบางนางเกรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 80 ทอง 58  
63 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 63  
64 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 63  
65 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 63  
66 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 63  
67 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 63  
68 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 68  
69 โรงเรียนวัดรวก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 68  
70 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77 เงิน 70  
71 โรงเรียนพิบูลประชาบาล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 71  
72 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 71  
73 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 71  
74 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 74  
75 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 73 เงิน 74  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน